Gas boren onder de Waddenzee

Gas boren onder de Waddenzee

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

constaterende dat;

  • Het Kabinet plannen heeft om een booreiland te bouwen onder de Waddenzee.
  • De Waddenzee een UNESCO wereld erfgoed is.
  • UNESCO heeft aangekondigd de zee van het werelderfgoedlijst af te halen als er gas wordt gewonnen onder de Waddenzee.
  • De overheid de plicht heeft om natuurgebieden te beschermen.

overwegende dat;

  • Het boren naar aardgas onder de Waddenzee de natuur op en om de Waddenzee verstoort.
  • Het boren naar aardgas onder de Waddenzee mogelijk zorgt voor bodemverzakkingen en aardbevingen in de Waddenzee en de omliggende gebieden.
  • Het boren naar aardgas onder de Waddenzee zorgt voor meer CO2 uitstoot

spreekt uit dat;

  • De Jonge Democraten tegenstander zijn van het boren naar aardgas onder de Waddenzee.

en gaat over tot de orde van de dag.