Hoeveelheid landbouwland

Hoeveelheid landbouwland

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

 • De meeste Nederlandse landbouw niet bijdraagt aan de voedselzekerheid, maar slechts van economisch belang is;
 • De economische productiviteit van landbouwgrond veel lager is dan die van grond in stedelijke of industriële gebieden;
 • De biodiversiteit in Nederland achteruit holt, terwijl die, naast andere overwegingen, van groot
  economisch belang is;
 • De biodiversiteit in landbouwgrond bijzonder laag is;

Overwegende dat:

 • De landbouw in deze context geen economisch rationele industrie is om op dezelfde schaal voort te zetten als dat ten koste gaat van de ontwikkeling van de economie op andere vlakken;
 • De stikstofcrisis tot de vertraging en het afblazen van een groot aantal (groene) industriële projecten en stadsuitbreidingen heeft geleid;
 • De vastberadenheid om de hoeveelheid landbouwgrond niet af te laten nemen zorgt voor grenzen aan de (economische) groei van stedelijke en industriële gebieden;

Spreekt uit dat:

 • De hoeveelheid land die in Nederland wordt gebruikt voor landbouw verminderd moet worden;
 • In plaats daarvan moeten natuur, industrie, en woningbouw voorrang krijgen.