Biobrandstof

Biobrandstof

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

 • Vanaf 2007 Nederland een ‘bijmengingsverplichting’ kent waarbij biobrandstof aan benzine en diesel wordt toegevoegd, op dit moment 3,4%;
 • De Tweede kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen in 2017 dat het
  aandeel biobrandstof omhoog moet naar 16,4% moet in 2020;
 • Biodiesel gemaakt wordt van o.a. hoogwaardige voedselproducten zoals
  palmolie;

Overwegende dat:

 • Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt dat het produceren van één liter diesel met palmolie drie keer zoveel CO2- uitstoot veroorzaakt als één liter fossiele diesel;
 • De werkelijke CO2-uitstoot van biodiesel op basis van landbouwgewassen gemiddeld 1,8 keer groter is als bij gewone diesel;
 • Alleen een verbod op palmolie het probleem verplaatst 174 wetenschappers een open brief hebben geschreven aan het kabinet waarin wordt opgeroepen om met andere EU-landen te stoppen met biobrandstof, wegens het schadelijke effect op ‘klimaat, mens, milieu en natuur’;

Spreekt uit dat:

 • Er in het Europese Duurzame Energiebeleid voor 2020 tot 2030 geen gebruik wordt gemaakt van voedselgewassen voor biobrandstof.

Gerelateerde pagina's