Biobrandstof

Biobrandstof

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

 • Vanaf 2007 Nederland een ‘bijmengingsverplichting’ kent waarbij biobrandstof aan benzine en diesel wordt toegevoegd, op dit moment 3,4%;
 • De Tweede kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen in 2017 dat het
  aandeel biobrandstof omhoog moet naar 16,4% moet in 2020;
 • Biodiesel gemaakt wordt van o.a. hoogwaardige voedselproducten zoals
  palmolie;

overwegende dat

 • Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt dat het produceren van één liter diesel met palmolie drie keer zoveel CO2- uitstoot veroorzaakt als één liter fossiele diesel;
 • De werkelijke CO2-uitstoot van biodiesel op basis van landbouwgewassen gemiddeld 1,8 keer groter is als bij gewone diesel;
 • Alleen een verbod op palmolie het probleem verplaatst 174 wetenschappers een open brief hebben geschreven aan het kabinet waarin wordt opgeroepen om met andere EU-landen te stoppen met biobrandstof, wegens het schadelijke effect op ‘klimaat, mens, milieu en natuur’;

spreekt uit dat

 • Er in het Europese Duurzame Energiebeleid voor 2020 tot 2030 geen gebruik wordt gemaakt van voedselgewassen voor biobrandstof.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Biodiesel kan gewonnen worden uit verschillende planten maar ook uit restproducten zoals dierlijk vet, restafval en frituurvet. Het idee van biobrandstof toegevoegd aan diesel en benzine is dat er dan minder
fossiele brandstof in de tanks van auto’s, schepen of vliegtuigen wat het milieu zou sparen. Critici waarschuwen dat de energieteelt landbouwgrond inneemt, ten koste van voedselproductie voor mensen en dieren. Allerlei gewassen zijn bruikbaar voor biobrandstof.