WA-verzekering auto

WA-verzekering auto

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017,

constaterende dat

 • Er door het CJIB boetes worden opgelegd voor het niet WA verzekeren van een auto
  Deze boete 400 euro bedraagt en binnen 3 maanden oploopt tot 1200 euro als er niet betaald wordt.
  Als de boete na 3 maanden niet betaald is er een verzoek tot gijzeling wordt gedaan.

overwegende dat

 • Deze boete volledig geautomatiseerd wordt opgelegd
  De schade die veroorzaakt wordt door onverzekerd rijden op jaarbasis 6 miljoen euro bedraagt
  De boetes + verhogingen om en nabij de 900 miljoen euro opleveren op jaarbasis
  Mensen disproportioneel gestraft worden voord iets wat vaak administratieve nalatigheid is

spreekt uit dat

 • De boete niet mag oplopen tot 3x het originele bedrag binnen 3 maanden
  Er bij wanbetaling geen verzoek tot gijzeling mag worden gedaan

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Mensen worden disproportioneel gestraft voor iets wat vaak administratieve nalatigheid is. Je autoverzekering loopt af maar je ligt toevallig net in echtscheiding dus let even niet op? Vol automatisch wordt er een boete van 400 euro naar je toegestuurd. Kun je dat niet betalen? Dat is dan jammer want binnen 3 maanden moet je 1200 euro betalen. Dit is een ordinaire manier van de overheid om meer geld binnen te schrapen ten koste van burgers

Gerelateerde pagina's