WA-verzekering auto

WA-verzekering auto

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017

constaterende dat

  • Er door het CJIB boetes worden opgelegd voor het niet WA verzekeren van een auto;
  • Deze boete 400 euro bedraagt en binnen 3 maanden oploopt tot 1200 euro als er niet betaald wordt;
  • Als de boete na 3 maanden niet betaald is er een verzoek tot gijzeling wordt gedaan;

overwegende dat

  • Deze boete volledig geautomatiseerd wordt opgelegd;
  • De schade die veroorzaakt wordt door onverzekerd rijden op jaarbasis 6 miljoen euro bedraagt;
  • De boetes + verhogingen om en nabij de 900 miljoen euro opleveren op jaarbasis;
  • Mensen disproportioneel gestraft worden voord iets wat vaak administratieve nalatigheid is;

spreekt uit dat

  • De boete niet mag oplopen tot 3x het originele bedrag binnen 3 maanden;
  • Er bij wanbetaling geen verzoek tot gijzeling mag worden gedaan.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's