Europees zoönosebeleid

Europees zoönosebeleid

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

  • Vrijwel alle grote ziekte-uitbraken in de geschiedenis, van de pest, tot de Spaanse griep tot Covid-19 in alle waarschijnlijkheid gevallen van zoönosen waren;
  • Er op dit moment geen duidelijke regelgeving op Europees niveau is die zoönose preventief bestrijdt;
  • Door Europese intensieve landbouw er een groot risico op het uitbreken van een volgende zoönose bestaat;

Overwegende dat:

  • Een grensoverschrijdend probleem als zoönose een Europese aanpak vereist, zowel om het probleem zo effectief mogelijk aan te pakken als om geen enkele Europese boer een concurrentienadeel binnen de interne markt te geven;
  • De potentiële kosten, zowel in menselijk leed als in euro’s, van zoönose zo hoog liggen dat het belang het spoedig opstellen van effectief beleid gigantisch is;
  • Een virus dat zich in één land ontwikkelt grote problemen voor zowel heel Europa als heel de wereld kan opleveren.

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten zich moeten inzetten voor nieuwe Europese wetgeving voor de veehouderij om het risico op een volgende zoönose te verkleinen.

Gerelateerde pagina's