Handelsverdragen: klimaatdoelstellingen

Handelsverdragen: klimaatdoelstellingen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

 • Verstrekkende handelsakkoorden tussen de EU en andere landen worden afgesloten.
  De wereld in een klimaatcrisis verkeert door de menselijke uitstoot van broeikasgassen.
  Er tijdens de klimaattop in Parijs (COP21) is afgesproken dat de menselijke klimaatverandering onder 1.5­­°C, maximaal 2.0°C blijft.

overwegende dat

 • De afgesproken doelstellingen van COP21 tegen het onhaalbare aan liggen.
  Het akkoord afgesloten in COP21 breed gedragen wordt door de wereldgemeenschap.
  Handelsakkoorden een krachtig instrument zijn om beleid in landen buiten Europese jurisdictie te beïnvloeden.
  De negatieve effecten van klimaatverandering vele malen groter zijn dan het mislopen van economische groei of verbeterde werkgelegenheid.

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten tegenstander zijn van handelsverdragen die een negatieve impact hebben op het behalen van de klimaatdoelstellingen.

en gaat over tot de orde van de dag.