Handelsverdragen: klimaatdoelstellingen

Handelsverdragen: klimaatdoelstellingen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

  • Verstrekkende handelsakkoorden tussen de EU en andere landen worden afgesloten.
  • De wereld in een klimaatcrisis verkeert door de menselijke uitstoot van broeikasgassen.
  • Er tijdens de klimaattop in Parijs (COP21) is afgesproken dat de menselijke klimaatverandering onder 1.5­­°C, maximaal 2.0°C blijft.

overwegende dat

  • De afgesproken doelstellingen van COP21 tegen het onhaalbare aan liggen.
  • Het akkoord afgesloten in COP21 breed gedragen wordt door de wereldgemeenschap.
  • Handelsakkoorden een krachtig instrument zijn om beleid in landen buiten Europese jurisdictie te beïnvloeden.
  • De negatieve effecten van klimaatverandering vele malen groter zijn dan het mislopen van economische groei of verbeterde werkgelegenheid.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten tegenstander zijn van handelsverdragen die een negatieve impact hebben op het behalen van de klimaatdoelstellingen.

en gaat over tot de orde van de dag.