Dierproeven

Dierproeven

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

  • Dierproeven vaak dierenleed veroorzaken.
  • Het nu vaak wettelijk verplicht is om dierproeven te doen voordat de medicijnen op mensen getest mogen worden.
  • De wetgeving rondom dierproeven al lang niet grondig meer geupdate is.
  • Er in 2016, 403.370 dieren voor dierproeven zijn gebruikt.
  • De meeste dieren deze proeven niet overleven of voor het onderzoek ingeslapen moeten worden voor een autopsie.

overwegende dat

  • Dierproeven niet effectief blijken te zijn.
  • Er steeds meer alternatieve methode ontwikkeld worden, een beperking van de dierproeven zou dit versnellen.
  • Dierproeven leiden tot veel dierenleed.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten vinden dat het niet meer wettelijk verplicht moet zijn om dierproeven te houden voordat medicijnen op mensen getest worden.

en gaat over tot de orde van de dag.