Zwangerschapsverlof HBO- en WO-studenten

Zwangerschapsverlof HBO- en WO-studenten

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

  • Er voor studenten in het hoger onderwijs momenteel geen wettelijk geregeld zwangerschapsverlof bestaat.
  • MBO-studenten sinds dit jaar wel recht hebben op 16 weken zwangerschapsverlof.
  • HBO- en WO-studenten wel degelijk zwanger kunnen worden;

Overwegende dat:

  • In tegenstelling tot de bewering van minister Van Engelshoven, veel HBO- en WO-studenten wel degelijk vaak te maken hebben met aanwezigheidsplicht.
  • Daarnaast het bindend studieadvies en het leenstelsel ertoe kunnen leiden dat zwangere studenten in een moeilijke situatie komen. 
  • Huidige regelingen voor zwangere studenten in het HBO en WO vaak onduidelijk en inconsequent zijn;

Spreekt uit dat:

  • Het ministerie van OCW het zwangerschapsverlof van 16 weken ook moet verstrekken aan HBO- en WO-studenten.