#

Progressief. Liberaal. Gezellig.

Doe mee met de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland!

#

Visie ter bevordering van grensoverschrijdend openbaar vervoer

16 oktober 2018

In het regeerakkoord wordt voor het eerst sinds jaren gerefereerd naar verscheidene internationale openbaarvervoersverbindingen. Ook in de voorstellen van het Klimaatakkoord wordt ingezet op het investeren in internationaal treinverkeer. Dit zijn stappen in de goede richting voor de Nederlandse grensregio’s en steden voor de opmaat naar een duurzaam verbonden Europa. De werkgroep Ruimte & Mobiltieit geeft met dit document een onderbouwd pleidooi voor het uitbreiden van het grensoverschrijdend openbaar vervoer.

#

YES! - Young Europeans Survey

Op initiatief van de Franse Jeunes avec Macron (JAM), lanceren de Jonge Democraten met een groot aantal Europese politieke jongerenorganisaties lanceren gezamenlijk de Young Europeans Survey (YES!), een pan-Europese enquête.

#

Speech Dennis van Driel op het D66-congres in 's-Hertogenbosch

Afgelopen zaterdag was onze voorzitter Dennis van Driel één van de plenaire sprekers op het D66 Congres in 's-Hertogenbosch. In zijn speech deed hij een oproep tot meer dualisme binnen de partij en een herkenbaarder D66 geluid binnen de regeringscoalitie. Na de speech kreeg Dennis veel bijval van zowel JD'ers en D66'ers. Zo spraken onder andere D66 Kamerlid Vera Bergkamp en nieuwe fractievoorzitter Rob Jetten van 'een prikkelende speech'. De complete tekst van de speech is hieronder terug te lezen. Mocht je er geen genoeg van kunnen krijgen is de speech hier terug te zien!

#

Word jij de nieuwe vertrouwenspersoon van de JD?

Het Landelijk Bestuur is opzoek naar een mannelijk lid die wil optreden als vertrouwenspersoon binnen de vereniging. Op dit moment hebben we als JD zowel een mannelijk als een vrouwelijk vertrouwenspersoon, waarbij de eerstgenoemde positie binnenkort vacant komt te staan.