#

DEMO

DEMO

DEMO heeft een nieuwe website! Kijk hier voor de laatste artikelen en opiniestukken!

Periodiek valt het verenigingsblad DEMO bij de Jonge Democraten op de deurmat. In dit ledenblad komen opinieartikelen van leden aan bod, interviews met bekende politici, recensies en columns. Als lid ontvang je DEMO automatisch thuis maar je kunt de uitgaven ook online teruglezen. De DEMO-redactie is verantwoordelijk voor de inhoud en ontwerp van het blad en is bereikbaar via demo@jongedemocraten.nl 
Zelf een artikel voor DEMO aanleveren? Stuur een email naar demo@jongedemocraten.nl!

DEMO Hoofdredactie

Hoofdredacteur: David den Hartog
Adjunct-Hoofdredacteur: Mathijs van der Loo 

De DEMO-archiefkast