Komende Algemene Afdelingsvergadering (AAV) staat gepland op 9 januari 2021 om 14:00. Tijdens de AAV worden amendementen, politieke moties en organisatorische moties behandeld om zo de politieke lijn van de Jonge Democraten Brabant te bepalen en worden nieuwe bestuursleden gekozen.

Ondanks dat nadere informatie over de vorm volgt, willen we jullie graag wel alvast attent maken op de volgende deadlines:
Indienen congresvoorstellen: 12 december 23:59
Indienen amendementen, politieke moties, organisatorische moties & resoluties: 26 december 23:59
Indienen kandidaatstellingen bestuur en KasCo: 26 december 23:59

Amendementen en resoluties worden doorgaans gebruikt om het Regionaal Politiek Programma aan te passen, moties worden voornamelijk gebruikt om binnen de afdeling steun te vinden om een motie in te dienen bij een landelijk congres van de Jonge Democraten. 

Voor meer informatie en formats verwijs ik jullie graag door naar:

Vrijkomende functies bestuur

Kandidaatstellingsformulier (download)

Inleverformulier moties, amendementen, resoluties, organimo’s & AR-wijzigingen (download)