Het afgelopen jaar hebben de StatutenSterren hard gewerkt aan een herziening van onze Statuten. De versie die nu online staat is een informeel concept, wat vooral bedoeld is om jullie input te verzamelen. Dit kan tot en met 17 juli. Bekijk het snel!

Conceptversie Statuten

Wat is het?

Dit is een nieuw voorstel voor de Statuten, het fundament van onze vereniging. De huidige versie van de Statuten is hier te bekijken. De nieuwe Statuten zullen als worden ingediend als Congresvoorstel op het Septembercongres. Dit is dus nog niet een officieel voorstel, maar alleen een concept om jullie input te verzamelen en het stuk verder te verbeteren.

Input leveren

Zoals gezegd zijn we heel benieuwd naar jouw mening. Deze feedback kun je mailen naar secretaris@jd.nl voor 17 juli. De reden dat we graag jullie feedback krijgen, is dat dit document de werking van onze vereniging bepaalt en het dus van groot belang is dat dit stuk zo goed en volledig mogelijk is. Input kan bijvoorbeeld gaan over dingen die je mist, dingen die niet kloppen of onduidelijk zijn en pietluttige taalkundige puntjes, maar mag ook zeker een complimentje zijn.  Wanneer je het inhoudelijk niet eens bent met dingen die er staan dan is dit niet jouw moment en kun je voorafgaand aan het congres amendementen indienen op het Congresvoorstel. Op het Septembercongres zal dan gestemd worden over de amendementen en worden de geamendeerde Statuten in eerste lezing behandelt. Wanneer deze worden aangenomen zal op het Wintercongres een tweede stemming volgen. Voor meer vragen over de procedure of het indienen van amendementen kan je kijken op www.jdcongres.nl of contact opnemen met de secretaris via secretaris@jd.nl.