Omdat wij net zoals jullie heel graag willen dat het zomercongres fysiek door kan gaan, hebben we besloten het congresweekend in Maastricht te verplaatsen van 11 tot 13 juni naar 9 tot 11 juli. Naar aanleiding van het openingsplan van de Rijksoverheid, waarin het kabinet stap voor stap de samenleving opent, denken we dat de kans op een fysiek congres veel groter is als wij deze een maand verplaatsen. Dit betekent dat niet alleen het congres zal plaatsvinden op een andere datum, maar een aantal andere landelijke evenementen ook. Hieronder vind je een overzicht van de vernieuwde jaarplanning voor de maanden juni – september: 

26 juni: Kaderbedankmoment

9 tot 11 juli: Zomercongres Maastricht

23 tot 25 juli: Verenigingsweekend 

Veel afdelingen hebben politieke algemene afdelingsvergaderingen (AAV’s) gepland in de eerste weken van mei. Omdat het congres verplaatst wordt, geldt dit ook voor de congresdeadlines. Dit betekent dat je meer tijd hebt om voorstellen in te dienen en je te kandideren voor het Landelijk Bestuur. Hieronder vind je alle relevante deadlines, deze staan ook op de website:

Congresvoorstellen, waaronder resoluties: 29 mei 2021

Sollicitatie voor de CVZ en SNC: 29 mei 2021

Indienen politieke voorstellen: 19 juni 2021

Schriftelijke vragen aan het bestuur: 26 juni 2021

Actuele politieke moties: 9 juli 2021

Kandidaatstelling Landelijk Bestuur: 19 juni 2021

Kandidaatstelling Kascontrolecommissie: 26 juni 2021

Let op! De mogelijkheid om voorstellen in te dienen sluit op 23:59 uur van de dag van de deadline.

Natuurlijk zijn al deze data onder voorbehoud. Het is en blijft een onzekere tijd en de kans dat het niet zo loopt als we nu hopen blijft aanwezig. Wij zullen jullie zo snel, accuraat en transparant mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Op deze manier hopen we de kans dat het fysieke congres door kan gaan te vergroten. Voel je vrij Puck Rouffaer te mailen via organisatie@jongedemocraten.nl als je vragen hebt over de organisatie van deze weekenden.