Landelijk

Wat willen wij dat er gebeurt met de uitslag van het referendum?

By 19 maart 2018augustus 19th, 2020No Comments

21 maart mogen we naar de stembus voor het referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de Sleepwet genoemd. Dit referendum is correctief adviserend, wat betekent dat de uitslag een advies is naar de regering. Zij hoeven dit dus niet over te nemen. De regering moet de uitslag wel goed bestuderen. Een eis om als geldig advies te gelden is verder dat er een opkomstdrempel van 30% van de kiesgerechtigden wordt behaald.

Los van de uitkomst van het referendumvertrouwen wij als Jonge Democraten er op dat de uitslag van het referendum serieus wordt genomen. CDA-partijleider Buma zei eerder dat hij de uitslag hoe dan ook naast zich neer zou leggen. Wij tolereren dergelijk ondermijnend gedrag niet van een volksvertegenwoordiger en zullen er op aandringen dat de regering de uitslag wel degelijk respecteert.

Wat willen wij als de meerderheid tegen de wet stemt?

Wanneer een meerderheid tegen de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten stemt, willen wij dat de regering concreet aangeeft hoe het advies zal worden meegenomen in hun besluitvorming. Daarnaast zien wij graag dat de wet aangepast wordt op de volgende punten:

  • De extra voorwaarden die in het regeerakkoord zijn opgenomen over het sleepwetkarakter moeten ook in de wet worden opgenomen. Op deze manier gelden de voorwaarden ook voor toekomstige bewindspersonen, en niet alleen voor de personen die het regeerakkoord hebben opgesteld;
  • De voorwaarden die Minister Ollongren heeft opgesteld om informatie te delen met buitenlandse diensten moeten tevens worden opgenomen in de wet. Op deze manier gelden deze voorwaarden niet alleen voor Ollongren, maar ook voor haar opvolgers;
  • De bewaartermijn van de gegevens moet worden ingekort.

Wat willen wij als een meerderheid voor de wet stemt?

Als blijkt dat een meerderheid bij het referendum voor de Sleepwet stemt, betekent dit dat een meerderheid van de kiesgerechtigden achter deze nieuwe wet staat. De regering kan dit advies ter harte nemen door door te gaan met de uitvoering van de wet. Wij blijven echter achter bovengenoemde punten staan. Daarom zullen wij ons constant op de hoogte blijven houden van het proces, onze punten aan politici en bewindspersonen blijven overbrengen en het advies van de evaluatiecommissie afwachten, waarna wij mogelijk actie ondernemen.