Afgelopen vrijdagmiddag hebben vijf politieke jongerenorganisaties (PJO’s) het vliegpact ondertekend en overhandigd aan Jan Terlouw. CDJA (CDA), DWARS (GroenLinks), De Jonge Democraten (D66), PerspectieF (CU) en SGPJ (SGP) vormen samen een brede groep jongeren die oproepen om het luchtvaartbeleid te hervormen. In de voorbereiding van het pact heeft Bas Buise, portefeuillehouder duurzaamheid, een belangrijke rol vervuld. Hij heeft namens de JD het contact tussen alle PJO’s onderhouden en gecoördineerd.

Het pact roept de Nederlandse overheid op vliegtickets te belasten en de milieuschade door te berekenen in de prijs. Ook wordt er in het pact gepleit tot meer bewustwording onder consumenten, verbetering van internationale treinreizen en het vormen van een kopgroep met buurlanden. Dit pact is voortgekomen uit het Terlouwmanifest dat anderhalf jaar geleden door tien PJO’s werd getekend, waarin we eisten om de vervuiler te laten betalen.
We roepen de coalitie op om het vliegpact mee te nemen in de huidige beleidsvorming rondom de luchtvaart. Het voorstel voor een vliegtaks van 3,80 en 22 euro is volgens de jongeren onvoldoende.

Jan Terlouw reageerde enthousiast op het Vliegpact: “De druppel holt de steen, als jullie dit doorzetten, zal het op den duur toch doordringen bij de politieke partijen.” Want dat gebeurd volgens hem nu nog onvoldoende: “Ik ben teleurgesteld dat in de kabinetsformatie dit [het Terlouwmanifest] geen rol heeft gespeeld. Dat is onbegrijpelijk van de politieke moederpartijen, die moeten zich toch beseffen dat wat de jeugd zegt van belang is.” Hij heeft wel een idee over waarom het slecht wordt overgenomen: “Er heerst het idee dat de burger niks van klimaatbeleid mag merken. Wat een onzin! De burger moet gewoon de echte prijs betalen.”

Het Vliegpact is uitgewerkt binnen het Duurzaamheidsoverleg Politieke Jongeren. Dit jaar heb ik dit overleg mogen voorzitten. Het was een ontzettend interessante taak. Ik heb door het jaar heen veel overleg gehad met afgevaardigden van alle PJO’s en voor het Vliegpact ook met veel besturen gebeld. Het is erg mooi om te zien dat ondanks alle verschillen die onderling bestaan we toch samen een vuist kunnen maken tegen de vervuiling van de luchtvaart. Bij het overleg dat we hebben komen de meeste PJO’s elke twee maanden samen om te kijken welke punten we kunnen afspreken met betrekking tot het Terlouwmanifest. Dit is de eerste concrete uitwerking daarvan.
Binnen het overleg zijn we optimistisch over de samenwerking. Wat ze na het Vliegpact gaan doen met het Terlouwmanifest is nog niet bekend, maar overleggen blijven ze zeker. Terlouw is daar blij mee: “Heel goed dat jullie dit gedaan hebben, ga er mee door, de situatie in de wereld is aanzienlijk ernstiger dan mensen beseffen.”

 

Benieuwd naar het vliegpact? Je kan het hier downloaden!