Sinds de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van 9 januari 2021 is er in ons afdelingsregelement (AR) opgenomen dat de afdeling Brabant haar eigen oriëntatiecommissie(OrCo) krijgt. Om deze post op te vullen zijn we op zoek naar enkele leden die al wat langer lid zijn en weten wat het precies inhoudt om in het afdelingsbestuur te zitten. Heb jij interesse? Stuur dan een email naar secretaris.brabant@jongedemocraten.nl!

Het doel van de OrCo is om de juiste personen op de juiste plekken te krijgen, waar zowel de afdeling, het aankomende bestuur als de kandidaat mee wordt geholpen! De commissie kijkt er tijdens een gesprek onder andere naar of iemand genoeg tijd heeft om een functie naar behoren te vervullen en of de kandidaat goed past bij de betreffende functie. Daarbij stel je scherpe vragen én geef je constructieve tips. Na de gesprekken brengt de Orco haar advies over de kandidaten uit aan de Algemene Afdelingsvergadering, zodat de aanwezige leden de inschatting van de OrCo mee kunnen wegen bij het invullen van de stembiljetten. Help jij graag anderen hun kansen te benutten? Solliciteer dan voor 15 februari voor de OrCo! Uiteindelijk wordt, op basis van de sollicitaties, de OrCo benoemd door het afdelingsbestuur.