Er zijn weer plaatsen voor nieuwe leden in beide kanten van de Oriëntatiecommissie (OrCo). Het lijkt nog ver weg, maar bij het zomercongres in juni zal er weer een nieuw Landelijk Bestuur worden gekozen. De OrCo is daarbij een onmisbare steun voor zowel de kandidaten, als de leden die een stem moeten uitbrengen. De OrCo kent opsplitsing uit twee kanten, namelijk de Zoek- en Advieskant. De Zoekkant houdt zich vooral bezig met het benaderen van potentiële kandidaten en het geven van voorlichting over wat het betekent om Landelijk Bestuur te doen. De Advieskant geeft zoals de naam al suggereert advies aan de ALV. Beide kanten van de OrCo bestaan uit 4 personen, waarvan elk jaar 2 mensen wisselen. De aanstelling is dus in principe voor 2 jaar.

  • Voor de Zoekkant zoeken we 2 personen die proactief binnen de vereniging op zoek willen gaan naar potentiële kandidaten en vragen kunnen beantwoorden van leden die nadenken om zich te kandideren. Hiervoor is het goed kennen van de vereniging van belang. Om in alle delen van het land goed vertegenwoordigd te zijn, zijn banden met het Noorden of Oosten van Nederland een pluspunt voor de potentiële nieuwe OrCo-leden.
  • Voor de Advieskant zoeken we 2 personen die in de weken voor het congres in gesprek willen gaan met de kandidaten. Naar aanleiding van dit gesprek stelt de advieskant een verslag op waarin zij de kwaliteiten van de kandidaat toelichten. Dit verslag presenteren zij vervolgens op de ALV. Bij kandidaten voor de Advieskant gaat de voorkeur uit naar leden die zelf in het verleden bestuursfuncties hebben vervuld en weten wat het LB-lidmaatschap inhoudt.

Heb je interesse in deze functie? Solliciteren kan door voor 9 januari 2023 om 23:59 een mail te sturen naar intern@jongedemocraten.nl met een motivatie en waarom jij geschikt bent voor deze commissie.

De adviesgesprekken met LB-kandidaten zullen 3 en 4 juni plaatsvinden. Daarna moeten adviezen geschreven worden. Ook wordt er verwacht dat je aanwezig bent op het zomercongres (16 tot en met 18 juni) om de adviezen aan de ALV voor te lezen. Houd deze data dus vrij in je agenda!