Er zijn weer plaatsen voor nieuwe leden in de Oriëntatiecommissie (OrCo). Het lijkt nog ver weg, maar bij het zomercongres in juni zal er weer een nieuw Landelijk Bestuur worden gekozen. De OrCo is daarbij een onmisbare steun voor zowel de kandidaten, als de leden die een stem moeten uitbrengen.

De OrCo kent opsplitsing uit twee kanten, namelijk de Zoek- en Advieskant. De Zoekkant houdt zich vooral bezig met het benaderen van potentiële kandidaten en het geven van voorlichting over wat het betekent om Landelijk Bestuur te doen. De aanstelling is in principe voor 2 jaar.

  • Voor de Advieskant zoeken we 3 personen die in de weken voor het congres in gesprek willen gaan met de kandidaten. Naar aanleiding van dit gesprek stelt de advieskant een verslag op waarin zij de kwaliteiten van de kandidaat toelichten. Dit verslag presenteren zij vervolgens op de ALV. Bij kandidaten voor de Advieskant gaat de voorkeur uit naar leden die zelf in het verleden bestuursfuncties hebben vervuld en weten wat het LB- lidmaatschap inhoudt.


Heb je interesse in deze functie? Solliciteren kan door voor 30 januari om 23:59 een mail te sturen naar internezaken@jongedemocraten.nl met een motivatie en waarom jij geschikt bent voor deze commissie.