Er worden leden voor de Kascommissie gezocht!

Binnen onze vereniging wordt eenmaal per jaar een begroting gemaakt en de jaarrekening opgesteld. Dit is de financiële verantwoording van het bestuur naar derden (zoals het ministerie voor onze subsidie), maar natuurlijk ook naar de leden. Alle leden kunnen dan zien waar het geld heen zou moeten gaan en wat er met het geld is gebeurd en hier hun oordeel over uitspreken. De jaarrekening van de JD wordt gecontroleerd door de accountants. De begroting wordt getoetst door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De Kascommissie geeft ook een advies aan de ALV over de jaarrekening en de begroting. Na het horen van dit advies keurt de ALV een begroting af of goed, en stelt zij een jaarrekening vast. De kascommissie bestaat uit twee tot vijf leden en heeft diverse taken.

Adviserende taken:

  • Het adviseren van de ALV over de begroting
  • Het adviseren van de ALV over de jaarrekening
  • Het informeren en adviseren van de ALV en het volledige Landelijk Bestuur bij gebrekkig financieel handelen
  • Het adviseren van de ALV over het verlenen van financieel decharge van het Landelijk Bestuur
  • Het adviseren van de ALV over overige financiële besluitstukken
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Landelijk Bestuur over financiële vraagstukken

Controlerende taken:

  • Het controleren of de bonnen en declaraties kloppen. Vaak gebeurt dit door middel van een aantal bonnencontroles per jaar waarbij de Kascommissie op het kantoor de bonnen controleert.
  • Het controleren of geld rechtmatig besteed is (of de begroting gevolgd is) en of de uitgaven passen binnen de doelstellingen en regels van de vereniging.

Ondersteunende taken:

  • Het ondersteunen van Afdelingskascommissies

De Algemene Ledenvergadering verkiest de leden van de Kascommissie. De Kascommissie bestaat uit leden van de vereniging die niet ook zitting hebben in een orgaan van de vereniging dat onder controle van de Kascommissie staat. Op het septembercongres kunnen twee nieuwe leden van de Kascommissie worden verkozen.

Lijkt dit je tof? Solliciteer dan uiterlijk 17 augustus 23:59 uur door dit kandidaatstellingsformulier ingevuld te mailen naarsecretaris@jongedemocraten.nl met . Bij vragen mag je altijd contact opnemen met Manish via penningmeester@jongedemocraten.nl.