Wie weet heb je er al eens van gehoord:
Binnen JD Brabant hebben we een zogenaamde Kascommissie (KasCo), welke een adviserende en controlerende taak heeft bij het opstellen van onze begrotingen en jaarrekeningen. Tijdens zo’n 2 á 3 meetings per bestuurstermijn check en bespreek je dan samen met de penningmeester en andere KasCo-leden het financiële beleid van onze
afdeling.

De kascommissie:

  • Adviseert  het Afdelingscongres over het gevoerde financieel beheer en de decharge
    van de penningmeester.
  • Informeert het Afdelingscongres met betrekking tot de financiële gezondheid van
    de Afdeling. Indien de Kascommissie dit nodig acht kan zij daarnaast aanwijzingen 
    geven aan het Afdelingsbestuur met betrekking tot de financiën  van de Afdeling.

Heb jij interesse om KasCo lid te worden of heb je vragen? Neem dan contact met ons op via
brabant@jongedemocraten.nl. Solliciteren kan door dit formulier in te vullen en te mailen naar voorzitter.brabant@jongedemocraten.nl