FUNCTIEPROFIELEN DEMO-HOOFDREDACTIE

 • De DEMO missie en visie
 • Organisatie van de DEMO
 • Taken van Hoofdredactie
 • Taken van Eindredactie
 • Omschrijving hoofdredacteur
 • Omschrijving adjunct-hoofdredacteur

1 De DEMO missie en visie

Missie

De DEMO is het onafhankelijke ledenmagazine van de Jonge Democraten. Het is een verbindende factor tussen de leden. Het blad biedt een podium aan Jonge Democraten met een kritische mening en die het leuk vinden om te schrijven. De DEMO schrijft voor politiek geïnteresseerden van binnen en buiten de vereniging. Bij dit alles heeft de DEMO in het bijzonder aandacht voor het sociaal-liberale gedachtegoed.

Visie

De DEMO inspireert en informeert de lezers. Het blad vraagt aandacht voor wat er speelt onder jongeren en in de maatschappij. Daarbij agendeert het belangrijke onderwerpen in de politiek en brengt het debat binnen en buiten de vereniging op gang. Zo draagt de DEMO draagt bij aan een levendige vereniging.

2 Organisatie van de DEMO

De DEMO kent drie organen:

 • De hoofdredactie
  • Bestaande uit de hoofdredacteur en de adjunct-hoofdredacteur
  • Verkiesbaar binnen de JD. 
  • Legt verantwoording af aan de vereniging.
  • Verdere toelichting zie ‘Taken van hoofdredactie DEMO’ en de ‘omschrijvingen’ onderaan dit document.
 • De eindredactie
  • Samengesteld door de hoofdredactie en/of redactie
  • Leden van de eindredactie schrijven niet per se artikelen.
  • Verdere toelichting zie ‘Taken van eindredactie DEMO’.
 • De redactie
  • Actieve JD’ers die goed zijn in schrijven en maandelijks een artikel aanleveren om te publiceren op demojd.com.

3 Taken van hoofdredactie DEMO

De hoofdredactie bestaat uit de hoofdredacteur en de adjunct-hoofdredacteur. Met [HR] erachter is een specifieke taak voor de hoofdredacteur. De overige taken kunnen tussen de hoofdredacteur en adjunct-hoofdredacteur verdeeld worden. 

 • Bijhouden van de kopij / planning van artikelen [HR]
 • Maandelijkse redactievergadering (eerste maandag v/d maand)
  • Inplannen [HR]
  • Agenda en notulen verzorgen
  • Leiden [HR]
  • Zorgen voor een aantrekkelijke kopij voor elke maand
 • Aanscherpen van artikelen
 • Contact houden met de redacteurs, formeel [HR] en informeel
 • Contact houden met de vereniging
  • Landelijk bestuur
   • Voorzittershamer
  • Afdelingbesturen
  • Portefeuillehouders
  • Werkgroepen, etc.
 • Financiële zaken rond de DEMO regelen
 • Maandelijkse nieuwsbrief verzorgen met linkjes naar de artikelen voor alle JD’ers
 • Instagram bijhouden, posts maken voor nieuwe artikelen
 • Eindredactie
  • Leiden [HR]
  • Zelf uitvoeren, eventueel samen met andere eindredacteurs van buiten de hoofdredactie.
 • Podcast Jonge Denkers
  • Link en korte omschrijving plaatsen op demojd.com 
  • Feedback geven

4 Taken van eindredactie DEMO (verantwoordelijkheid van de hoofdredactie):

De eindredactie bestaat uit de hoofdredactie en eventueel enkele andere JD’er en/of redacteuren.

 • Artikelen controleren
  • Op taal
  • Op schrijfstijl, is het aantrekkelijk geschreven?
  • Let op zaken als:
   • Goede kop
   • Interessante tussenkopjes
   • Eventueel quotes
   • Etc. 
 • Opmaak van artikel
  • In juiste format zetten (zie stijlgids)
  • Afbeeldingen (met ev. beschrijving en bronvermelding)
 • Artikelen plaatsen op de site
 • Delen van artikelen op WhatsApp, Twitter en Facebook
 • Plaatsen van de Ongehoord JD

5 Hoofdredacteur omschrijving

Als hoofdredacteur ben je lid van de Jonge Democraten. Je wordt blij van goede taal en boeiende teksten. Je hebt schrijf- en interview-ervaring. Je weet wat JD’ers interessant vinden om te lezen en wat waardevol is voor politieke discussies. Daarnaast kun je leidinggeven aan een creatieve groep redacteuren. Je probeert er elke keer weer samen met hen het beste uit te halen. Je initieert nieuwe ideeën voor de DEMO. Verder houd je contact met de redactie, ook buitenom de vergaderingen, om met redacteurs hun plannen te bespreken en feedback te geven. 

Voor de JD’ers ben je toegankelijk, als zij een artikel-idee hebben komen ze het pitchen bij jou. Bij het congres leg je verantwoording af voor je werk bij de DEMO, zowel schriftelijk als mondeling. De adjunct-hoofdredacteur ondersteunt je hierbij.

Dit alles doe je in samenwerking met de adjunct-hoofdredacteur.

Benodigde tijd: circa 8 uur per week. 

6 Adjunct-hoofdredacteur omschrijving

Als adjunct-hoofdredacteur ondersteun je de hoofdredacteur. Je verzorgt de notulen van de vergadering en vervangt de hoofdredacteur wanneer deze verhinderd is. Je houdt de hoofdredacteur scherp, je bent daarnaast zijn/haar sparringpartner. Je ondersteunt hem/haar bij het afleggen van verantwoording op het congres.

Voor de JD’ers ben je toegankelijk, als zij een artikel-idee hebben komen ze het pitchen bij jou.

Benodigde tijd: circa 6 uur per week.

Lijkt dit je wat? Stuur dan voor 04 september 2021 23:59 uur dit kandidaatstellingsformulier naar secretaris@jongedemocraten.nl.