De ALV is het orgaan bij uitstek waarmee JD’ers hun mening kunnen geven over de koers van de vereniging. Via de ALV controleren we het Landelijk Bestuur en bepalen we onze politieke standpunten. Super belangrijk dus dat leden hier zo goed mogelijk gehoord worden. Daarom nemen we dit jaar de ALV kritisch onder de loep. 

De Commissie ALV-hervorming zal zich gaan bezighouden met de vraag wat we aan de ALV kunnen veranderen om leden een sterkere stem te geven. Denk hierbij aan vragen als:

  • Hoe zorgen we dat zoveel mogelijk leden naar de ALV (kunnen) komen?
  • Welke alternatieve manieren van stemmen zijn er mogelijk? 
  • Hoe zorgen we dat leden zo goed mogelijk geïnformeerd zijn over de inhoud?

Maar ook voor andere vragen is er ruimte.

Vind jij dit leuk? Stuur dan een korte motivatie naar secretaris@jongedemocraten.nl om te solliciteren. Bij vragen of als je op een andere manier wil helpen, kun je ook via deze mail contact opnemen! Solliciteren kan tot 25 oktober!