Het Landelijk Bestuur vindt het belangrijk dat alle leden zich bij de JD vrij voelen en de ruimte krijgen om zichzelf te zijn. Daarom streven we een vereniging na waarin we elkaar vrij laten, met respect behandelen en simpelweg een beetje lief tegen elkaar zijn. Een goede sfeer is hiervoor wat het Landelijk Bestuur betreft essentieel.  Leden van het Landelijk Bestuur spreken andere leden erop aan wanneer zij hier in hun gedrag niet aan bijdragen. Vanzelfsprekend zal het bestuur een voorbeeldfunctie innemen en letten op haar eigen houding en gedrag. Bij grensoverschrijdend gedrag worden maatregelen genomen. Pestgedrag wordt niet getolereerd. Hier treedt het Landelijk Bestuur dan ook tegen op. 

Het Landelijk Bestuur  vertrouwt  erop dat alle leden met een functie binnen de vereniging de verantwoordelijkheid voor een goede sfeer samen dragen. We betrekken onze functie-equivalenten, portefeuillehouders en andere functionarissen bij het verbeteren van de sfeer binnen de vereniging. Zij zijn het hart van de vereniging en weten vaak beter dan het Landelijk Bestuur wat er speelt. 

Om de sfeer te verbeteren nemen we als LB verantwoordelijkheid voor de sfeer in landelijke groepsapps van de vereniging. Wij vragen de afdelingsbesturen en andere functionarissen hetzelfde te doen in hun groepsapps, en ondersteunen hen waar nodig. Op vervelende opmerkingen, ruzietjes en andere kleine ongezelligheden spreken we betrokken leden aan. Tegen persoonlijke aanvallen of pesterijtjes gericht op een lid of groepsbelediging zoals uitingen van racisme, seksisme, transfobie en homofobie wordt opgetreden. 

JD’ers die het gevoel hebben dat er geen goede of veilige sfeer heerst binnen (een deel van de) vereniging, verzoekt het LB daar melding van te doen bij een landelijk bestuurslid (https://jongedemocraten.nl/landelijk-bestuur/) of één van de vertrouwenspersonen (https://jongedemocraten.nl/vertrouwenspersonen/). Dit soort meldingen wordt serieus en  met vertrouwelijkheid behandeld.