De Jonge Democraten hebben kennis genomen van de ophef die is ontstaan over de schenking van een appartement aan Alexander Pechtold. Na het zorgvuldig bestuderen van de situatie concluderen wij dat Pechtold integer en volgens de geldende normen heeft gehandeld.

Het geschenkenregister is een juridisch niet-bindend document dat Kamerleden in onderling overleg hebben vastgesteld. Dit register is bedoeld voor giften die Kamerleden uit hoofde van hun functie ontvangen. Hieronder vallen bijvoorbeeld VIP-kaartjes voor een concert van de Toppers geschonken door een zakelijke relatie of een fles wijn na als spreker te hebben opgetreden. Giften in de privésfeer, zoals een goede messenset ter ere van een verjaardag, waardevol horloge geschonken door een familielid naar aanleiding van een jubileum of een erfenis, vallen hier niet onder.

In deze laatste categorie valt de schenking van het appartement. Dit appartement, waar Alexander Pechtold al jarenlang regelmatig gebruik van maakte, zou bij het overlijden van de vorige eigenaar worden geschonken. Door omstandigheden heeft deze goede vriend besloten het appartement al bij leven te schenken. Dat is zijn goed recht. Dat deze levenslange vriend tot 15 jaar geleden een Canadese overheidsfunctie bekleedde, doet wat ons betreft niets af aan het feit dat dit een schenking in de privésfeer betreft.

De akte van deze schenking is al bijna een jaar eenvoudig op internet te vinden. Dat nu plotseling ophef ontstaat, verbaast ons. Te meer omdat Kamerleden zelf hebben vastgelegd privécadeaus en -giften niet op te willen nemen in dit register. Indien de behoefte bestaat in de toekomst ook dit type giften te willen laten registreren, kan daar een bredere discussie over worden gevoerd. Dat echter op dit moment de integriteit van Pechtold ter discussie wordt gesteld, vinden wij arbitrair en onterecht. Wie het register erop naslaat, ziet namelijk dat hij alle relevante ontvangen giften uit hoofde van zijn functie netjes vermeldt.

De Jonge Democraten zijn een belangrijke partner van D66, maar zijn altijd kritisch wanneer dat nodig is. Na het uitvoerig bestuderen van deze kwestie kunnen wij echter niet anders concluderen dat Pechtold volgens de geldende normen en zuiver heeft gehandeld. De Jonge Democraten zijn daarom volledig overtuigd van zijn integriteit.