Een week na het stuklopen van de pensioengesprekken tussen de werkgevers en de werkemers presenteren de jongerenorganisaties van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun visie op het pensioenstelsel. “Er moet een stelsel komen waarin iedereen een pensioen opbouwt, in een eigen pot, maar waarin de grootste risico’s solidair gedeeld worden” stellen de jongerenorganisaties.

De politieke jongerenorganisaties van de coalitiepartners doen vandaag deze gezamenlijke oproep, nog geen week na het verstrijken van de deadline die het kabinet aan sociale partners had gegeven en het recente besluit van minister Koolmees van Sociale Zaken om de SER niettemin meer tijd te geven. De jongerenorganisaties menen dat aanpassing van het stelsel nodig is omdat niet meer helder is wie waar aanspraak op kan maken, Nederland demografisch is veranderd en de aansluiting van het stelsel met de arbeidsmarkt is zoekgeraakt. “Belangrijke solidariteit moet gehandhaafd worden, maar aan onduidelijke anonieme potten moet een einde komen ’’ aldus Daan Looij, Dennis van Driel, Mark van de Fliert en Jarin van der Zanden van de JOVD, JD, CDJA en Perspectief.

De jongerenvisie sluit voor een groot deel aan bij het regeerakkoord dat de doorsneepremie afschaft en persoonlijke pensioenvermogens introduceert. De vier organisaties bepleiten als aanvullende maatregel op het kabinetsbeleid een Algemene Pensioenplicht voor iedereen (dus ook een ZZP’er) die in Nederland belasting afdraagt. Ook moet er meer keuzevrijheid komen. De hoofdpunten zijn:

Een algemene pensioenplicht voor iedereen die belasting betaalt. De hoogte van deze pensioenplicht kan nader ingevuld worden.
Werkgevers bieden een default regeling aan bij een uitvoerder van hun keuze. De werknemer kan besluiten zijn pensioen elders onder te brengen. Dan zal de werkgever de premie ter beschikking stellen voor de door de werknemer gekozen pensioenuitvoerder en regeling.
Werknemers kunnen bij baanwissel of iedere paar jaar wisselen van pensioenaanbieder.
De doorsneepremie wordt afgeschaft en vervangen door een progressieve premie die beter aansluit bij de levensloop en inkomensruimte van werknemers.
Er zal sprake zijn van persoonlijke pensioenvermogens met behoud van solidariteit: tussen mensen die langer en korter leven, met arbeidsongeschiktheid en met nabestaanden. Ook zal er collectief belegd worden.
Er komen diverse vormen van keuzevrijheid: deelnemers kunnen het eigen beleggingsprofiel kiezen; op pensioendatum kan een groter gedeelte van het pensioenvermogen eerder worden opgenomen; er komt een mogelijkheid tot een premievakantie. Voor deze vormen van keuzevrijheid geldt wel een verplicht financieel advies.

‘Transparantie is het sleutelwoord, mensen moeten weten wat ze hebben, welke risico’s ze delen en welke risico’s er zijn zodat ze geen valse verwachtingen hebben.

De jongeren hopen met deze hervormingen de tegenstrijdige belangen van generaties bij het huidige systeem te beëindigen. Door duidelijk te maken wat van wie is en de risico’s gezamenlijk af te dekken, wordt voorkomen dat verschillende groepen zich zorgen maken dat een ander met het pensioen er vandoor gaat.