Het werd gepresenteerd als onze hoop in bange tijden: de corona apps. Een app die automatisch gegevens verzamelt om zo de besmettingsgevaren van het coronavirus in kaart te brengen. Echter is er veel kritiek van verschillende kanten geuit, experts roepen minister Hugo de Jonge zelfs op terug te gaan naar de tekentafel. Ook de Jonge Democraten staan zeer kritisch tegenover de app.

In tijden van crisis moeten we waken voor onze principes, want juist nu worden deze snel onder de tafel geveegd. Het inzetten van technologische middelen om de crisis te lijf te gaan is goed, maar niet wanneer dit met disproportionele privacyschending gepaard gaat. Met de app worden continue je locatiegegevens gedeeld, locatiegegevens die gemakkelijk aan de door de app gedeelde medische gegevens kunnen worden gekoppeld. Bepaald niet privé dus.

 

Hoe dan wel?

De lat voor een digitaal hulpsysteem moet hoog liggen. Een app die mensen ondersteunt bij het bijhouden van hun sociale contacten kan zeker het werk van de GGD makkelijker maken. Maar dit kan ook minder ingrijpend. Gerichte registratie, in plaats van blind communiceren. Met QR codes en NFC, net als bij contactloos betalen. Met volledige controle voor de gebruiker over wat zij wanneer met wie communiceert en deelt. Laten we ook hierin vertrouwen op de medewerking van alle burgers die zich zo goed aan hun isolement hebben gehouden, die zich bekommeren om hun naasten, en die maar al te graag weer naar buiten willen treden.

Om onze grondrechten (artikel 10 van de grondwet) niet te schenden moet de app volgens ons aan de volgende eisen voldoen:

  1. Data blijft lokaal
  2. Data wordt vrijwillig uitgewisseld
  3. Data wordt alleen uitgewisseld met noodzakelijke partijen
  4. Data wordt zo spoedig mogelijk verwijderd

 

En daar strijden wij voor! 

Als Jonge Democraten maken wij ons politiek hard voor een app met strenge voorwaarden en van hoge kwaliteit. Annabel Broer hamert bij D66 op een kritische houding,  we trekken samen met de SGPJ op om te garanderen dat grondrechten beschermd blijven en onze portefeuillehouder Rens Philipsen werkt samen met het bestuur om onze mening ook in de media gehoord te krijgen.

Juist in tijden van crisis, moeten we onze privacy blijven beschermen en moeten we de afweging blijven maken welke maatregelen proportioneel zijn.