Het motto van D66 is: laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Ons motto is: vrij zijn is kiezen voor jouw toekomst. Dus laten we kiezen voor de toekomst. Pas dan laten we niemand vallen.

Joris Hetterscheid

Foto door Jeroen Mooijman

Afgelopen zaterdag hield Joris een speech op het congres van D66. Hij sprak over de toekomst, hoop en belangrijke onderwerpen voor de jonge generaties zoals het klimaat, het leenstelsel, migratie en de woningmarkt.

Wil jij de speech nog nalezen? Hieronder vind je de volledige tekst:

Beste Democraten, 2021 is een feestjaar, D66 is de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen en de partij bestaat 55 jaar! Nu D66 55 jaar bestaat gaat het veel over het verleden. Het gaat ook veel over het heden, want er gebeurt nogal wat. Na de mooie verkiezingsoverwinning spelen er allerlei belangrijke dingen. Met wie willen we regeren? Welke coronamaatregelen moeten er komen? Welke kussens zullen we bestellen?

Dat zijn natuurlijk belangrijke vragen, maar kijken we ook naar de toekomst? Daar maak ik mij zorgen over, daar maken de Jonge Democraten zich zorgen over. Het is vaak moeilijk om nog hoop te hebben in de toekomst, zeker met wat er nu allemaal gebeurt. Want kunnen wij in de toekomst nog wel een huis vinden? Zitten wij straks opgescheept met een grote studieschuld? Moeten wij straks alle gevolgen van de klimaatverandering op ons dragen? En hoe zit het met de toekomst van leeftijdsgenoten die naar dit land vluchten?

Ik zal eerlijk zijn. Het ziet er niet goed uit. De huizenmarkt zit muurvast en starters en studenten komen er niet tussen. De zeespiegel blijft stijgen, de aarde blijft opwarmen. We zien de natuurrampen overal om ons heen, maar er gebeurt nog steeds te weinig. Het leenstelsel moet nu echt weg, de generatie die eronder geleden heeft, heeft nog geen uitzicht op compensatie. Jongeren die uit nood vluchten naar ons land, worden nog steeds niet goed opgevangen.

En toch sta ik hier vandaag niet om een negatief verhaal te houden. Ondanks dat het moeilijk is, heb ik namelijk wel hoop in de toekomst. Hoop is namelijk niet een verwachting van de toekomst. Hoop is niet achteroverleunen en denken dat het wel goed komt. Hoop is handelen.

Dat moet nu gebeuren, er moet nu worden gekozen voor de toekomst. Het oplossen van de problemen voor onze generatie kan namelijk niet meer wachten.

Die problemen zijn de afgelopen vier jaar niet opgelost, ook niet met D66 in het kabinet. De politiek van de afgelopen vier jaar heeft niet genoeg hoop in de toekomst geboden. D66’ers in het kabinet hebben hard gewerkt, maar toch is niet alles goed gegaan. Dat is natuurlijk begrijpelijk, zeker in een kabinet met zo’n conservatieve wolk aan partijen. Maar nu zit D66 toch weer aan tafel met die conservatieve wolk. Daar maken jongeren zich veel zorgen over.

Gaat er nu wél echt iets veranderen?

Het moet een lastige keuze zijn geweest, om weer met de oude coalitie te gaan onderhandelen. Ook wij hadden er moeite mee. Uiteindelijk is het goed dat D66 de blokkades heeft opgeheven. Maar er mogen ook geen obstakels meer zijn voor een ambitieus klimaatbeleid, een humaan asielbeleid, een nieuw woningbeleid, het afschaffen van het leenstelsel en compensatie voor de leenstelselgeneratie.

Want kiezen voor de toekomst, betekent dat we studenten zoveel mogelijk moeten ondersteunen op weg naar het professionele leven. Dat gaat alleen niet als we een hele generatie studenten de studiebanken uitsturen met een studieschuld. Daarom moet er nu afscheid worden genomen van het leenstelsel en moet er snelle en rechtvaardige compensatie komen voor de leenstelselgeneratie.

Kiezen voor de toekomst gaat natuurlijk ook over het klimaat. Wij willen een Nederlandse klimaatautoriteit. Een OMT voor het klimaat. Zo’n klimaatautoriteit kan de investeringen doen en de adviezen geven die nodig zijn om uit deze crisis te komen. Bij zo’n klimaatautoriteit hoort een ambitieuze doelstelling. Wij willen dat Nederland in 10 jaar naar 0 gaat. In 2030 nul broeikasgassen uitstoten. Dat is een enorm ambitieuze doelstelling maar het kán. En het moet. 

Kiezen voor de toekomst betekent ook kiezen voor een woningmarkt waar iedereen een plekje kan vinden. Op dit moment hebben we te maken met een wooncrisis en jongeren lijden daar het meest onder. Er zijn nu maatregelen nodig, allereerst moet de jubelton en de verhuurdersheffing worden afgeschaft. En moet grondwaardebelasting worden ingevoerd. Dat betekent meer woningen, en meer kansen voor starters en studenten.

Aan het begin van mijn bestuursjaar werd mij gevraagd wat mijn inspiratiebron is, best een lastige vraag. Mijn oma is mijn inspiratiebron. Zij koos jaren geleden al voor die toekomst. Dit is mijn oma. Roel Kooij, zij is raadslid en wethouder geweest voor D66 in Son en Breugel. Tot 2 jaar geleden heb ik mantelzorg verleend aan mijn opa en oma, in die tijd heb ik het veel met mijn oma over politiek gehad en mede door haar ben ik lid geworden van D66 en de JD. Zij maakte 40 jaar geleden ook die keuze voor de toekomst, toen zij in de jaren ’70 haar auto wegdeed werd ze voor gek verklaard in het dorp. Het was volgens velen niet nodig om iets te doen voor het klimaat en ze werd uitgelachen. Maar toch deed ze haar witte Citroën Ami de deur uit.

Zij liep voorop in haar tijd, als zelfstandige vrouw was ze actief in het verenigingsleven, zette zij zich in voor vrouwenbelangen, gaf ze taallessen en was ze dus al veel bezig met de toekomst, niet alleen van haar, maar ook van de mensen om haar heen. Iets wat zich uitte in klimaat, door de kachel kort aan te zetten, afval te scheiden en geen auto meer te rijden. Toen Jan Terlouw lijsttrekker werd, is zij lid en actief geworden voor D66. Juist om die blik op de toekomst, om het klimaat, om het vooruitkijken en het zorgen voor de volgende generaties.

Helaas is dat niet gelukt, er is de afgelopen 40 jaar niet genoeg vooruitgekeken door de politiek. Waardoor wij nu opgescheept zitten met onder andere een enorm klimaatprobleem. Helaas kan mijn oma er vandaag net als jullie niet bij zijn, maar ik weet dat ze kijkt, ze is nu 88 jaar, nog steeds D66-lid en nog steeds met hoop voor die toekomst.

Als ik naar de toekomst kijk heb ik toch nog ergens hoop, ik zie heel veel toekomst en potentie in de JD. Dan heb ik het over al die politieke talenten die er binnen de Jonge Democraten rondlopen. Kijk bijvoorbeeld naar alle toppers die door heel Nederland op de kandidatenlijst staan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Stuk voor stuk staan zij klaar om de politiek in te gaan en een nieuw, fris en progressief geluid te laten horen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor ons allemaal een kans om voor de toekomst te kiezen. Dus stem op een jonge kandidaat, want elke raad verdient een Jonge Democraat.

Helaas kunnen zij in de gemeenteraad niet alle problemen voor mijn generatie oplossen. Die problemen zijn zich aan het opstapelen. De natuurrampen die we om ons heen zien, veroorzaakt door klimaatverandering, gaan alleen nog maar meer voorkomen. Dat gaat mijn generatie aan den lijve ondervinden. Ik wil niet hetzelfde meemaken als mijn oma. Ik wil niet meemaken dat ik me inzet voor een beter klimaat alleen maar om 40 jaar later te zien dat er nog steeds te weinig is gebeurd. 

Naast de klimaatcrisis hebben we ook te maken met een wooncrisis, daar komt ook nog die studieschuld bij. Te lang is daarin niet genoeg geïnvesteerd en de last die we onze studenten meegeven is te groot. De mentale gezondheidszorg, en de jeugdzorg, zijn niet op orde in ons land. Juist nu jongeren door de coronacrisis die zorg het meest nodig hebben. Door al deze problemen word je nog dubbel zo hard geraakt als jonge vluchteling in dit land. 

Jongeren willen naar de toekomst kijken maar staren tegen een muur aan. De taak is aan D66 om die muur af te breken. Als er ooit een moment was om dat te doen is het nu. Nu kan het. Ik denk dat D66 dat kan. D66 is nog nooit zo groot geweest en dit is hét moment om ons mandaat te gebruiken om samen de grote problemen van vandaag aan te pakken. Bij zo’n mandaat hoort ook dat D66 nu voor haar principes gaat staan. Regeren met de conservatieve wolk is het wat ons betreft alleen waard als een nieuw kabinet de klimaatcrisis en de wooncrisis ambitieus en vooruitstrevend aanpakt en studenten met een studieschuld gecompenseerd worden. Pas dan kunnen wij op tafel dansen. Mijn oproep aan D66 is precies hetzelfde als die van Sigrid Kaag: doe het goed, of doe het niet.

Democraten, 2021 was een feestjaar. Maar als we te lang wachten met progressief en ambitieus handelen, is er misschien geen feeststemming bij het volgende jubileum van D66. Er ligt voor D66 een enorme kans en het zou zonde zijn om die te laten liggen, die kans moeten we pakken, laten we samen die muur afbreken. Dus stem op een jongere voor de gemeenteraad en kies voor de toekomst. Het is nu tijd voor actie, dus pak die kans, nu kan het.

Het motto van D66 is: laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Ons motto is: vrij zijn is kiezen voor jouw toekomst. Dus laten we kiezen voor onze toekomst. Pas dan laten we niemand vallen.