Samen met Perspectief (CU), Jonge Socialisten (PvdA), CDJA (CDA) en Dwars (GroenLinks) roepen wij vandaag minister Van Engelshoven in een brief op om studenten uitstel te geven voor het betalen van hun collegegeld.

0-urencontract

De oproep wordt gedaan omdat ook jongeren een verhoogd financieel risico lopen tijdens de coronacrisis. Jongeren werken vaker op basis van een 0-urencontract of als uitzendkracht. Voor werkgevers is het makkelijk om het aantal werkuren sterk terug te schroeven of zelfs tot ontslag over te gaan. Veel jongeren hebben bovendien geen recht op bijstand of WW, terwijl hun vaste lasten gelijk blijven.

Collegegeld 

Studenten moeten collegegeld of lesgeld blijven betalen, terwijl het onderwijs nu enkel op afstand of zelfs helemaal niet gevolgd kan worden. Hier komt bij dat ze risico lopen studievertraging op te lopen. Het uitstellen van collegegeld is een simpele, goedkope en rechtvaardigde maatregel waarmee de jongeren kunnen worden geholpen.

Naast uitstel op het betalen van collegegeld vragen we om extra aandacht voor de positie van jongeren als werknemer. Ook stellen we voor de mogelijkheid te onderzoeken om extra schulden gemaakt als gevolg van de coronacrisis kwijt te schelden.

De gehele brief kan je hier lezen.