De Jonge Democraten willen een alternatief voor de Nationale Studenten Enquête (NSE). De enquête, die jaarlijks aan alle Nederlandse studenten wordt voorgelegd door stichting Studiekeuze123, dient de onderwijskwaliteit in Nederland in kaart te brengen. Ironisch genoeg voldoet het onderzoek van de NSE zelf aan weinig academische eisen. We zetten de grootste bezwaren op een rij.

Wat is je vraag?

Het grootste gedeelte van vragen binnen de NSE is vaag en onduidelijk. Zo wordt studenten gevraagd wat ze vinden van het aantal onderwijsuren binnen hun studie, zonder dat aan de medezeggenschap wordt verduidelijkt of dit om te veel of te weinig uren gaat. De enquête staat bovendien bol van onduidelijke begrippen. Zo wordt gevraagd naar de tevredenheid over ‘algemene vaardigheden’. Ook worden studenten verzocht om een oordeel te vellen over onderwerpen die per vak enorm uiteen kunnen lopen, zoals docentkwaliteit.

Bijna niemand vult het in 

De opkomst bij de NSE is laag, vermoedelijk vanwege de lengte van de vragenlijst. De Universiteit Utrecht bestempelde in 2019 de gegevens voor 44% van haar opleidingen als “onbruikbaar”. In deze gevallen vulden minder dan 30 studenten én minder dan 50% van het totaal aantal studenten bij die opleiding de enquête in. Studenten met een nadrukkelijk positieve of negatieve mening vullen de evaluatie bovendien vaker in. De resultaten zijn dus onbetrouwbaar en vertekend.

Dit is niet hoe statistiek werkt

Niet alle data worden meegenomen in het eindoordeel. Voor sommige opleidingen wordt slechts 23% van de gestelde vragen daadwerkelijk meegenomen in de cijfers die worden gepresenteerd aan studiekiezers. De data die wel worden gepresenteerd bevatten bijvoorbeeld geen zaken als ‘standaardafwijking’ en missen essentiële informatie zoals het studiejaar van respondenten.

De onderbouwing van deze data aan de medezeggenschap is bovendien zo vaag dat de NSE vaak direct in de prullenbak verdwijnt.

Beste “brede universiteit”?

Het is onduidelijk hoe de uiteindelijke scores van de NSE tot stand komen. Simpele zaken als hoe zwaar de resultaten van verschillende opleidingen wegen en hoe verschillende vragen worden gewogen zijn onbekend. Ondanks de onbetrouwbaarheid van de NSE, deinsen universiteiten er niet voor terug zich met hun scores te profileren. Op elke universiteitssite kan je wel bij een opleiding of faculteit een trotse ranking van Studiekeuze123 terugvinden. Waar deze op gebaseerd is, is totaal onduidelijk.

Het is belangrijk dat er betrouwbare informatie over opleidingen beschikbaar is, zowel voor aankomende studenten en medezeggenschapsraden als voor universiteiten zelf. Daarom moet er een alternatief komen voor de Nationale Studenten Enquête van Studiekeuze123. Op dit moment is Studiekeuze123 bezig met een evaluatie. Is de kwaliteit van de NSE na deze evaluatie nog steeds niet op peil, dan moet Minister Engelshoven met een alternatief komen.