De Jonge Democraten, de onafhankelijke jongerenorganisatie van D66, pleiten op het D66-congres komende zaterdag voor een nieuwe referendumwet. Hun inzet lijkt te worden beloond: het Landelijk D66-bestuur adviseert de leden deze referendummotie aan te nemen. Dat is verrassend, omdat de Tweede Kamerfractie de afgelopen weken aangaf door te weinig draagvlak in de Tweede Kamer nu geen kansen te zien voor nieuwe referendumwetgeving.

De huidige raadgevend referendumwet werd in 2005 ingediend door onder andere Boris van der Ham, voormalig Kamerlid van D66. De coalitiepartij heeft in het regeerakkoord echter afgesproken deze referendumwet in te trekken. De democraten zijn nog steeds voorstander van het correctief bindend referendum, maar bijvoorbeeld niet als het over internationale verdragen gaat. De huidige wet zou daarom niet meer volstaan. Rob Jetten, het kamerlid met referenda in zijn portefeuille, heeft eerder aangegeven zich deze kabinetsperiode vooral in te zetten voor de gekozen burgemeester en het lokale ‘right to challenge’ om de democratie te versterken.

De Jonge Democraten namen hiermee geen genoegen: “Wij zien het referendum onder de juiste voorwaarden als een belangrijk middel om als burger direct invloed uit te oefenen”, legt voorzitter Kevin Brongers uit. “Voor ons is het daarom heel belangrijk dat de D66-kamerfractie zich hard blijft maken voor een nieuwe referendumwet, ongeacht de keuzes van de coalitie”. Dat de Jonge Democraten hiermee binnen de partij een interne discussie hebben aangejaagd, blijkt uit het positieve stemadvies over hun motie. Dit advies betekent dat het Landelijk Bestuur van D66, en hiermee ook de D66 Tweede Kamerfractie, de motie van hun jongerenorganisatie wil overnemen. Behalve dat de motie stelt dat D66 aan nieuwe wetgeving moet werken, spreekt het uit dat de partij zich hard moet blijven maken voor correctieve referenda.

Brongers is positief verrast over het stemadvies: “de Jonge Democraten zetten zich al jaren in voor referenda en meer directe democratie. Door de uitkomst van het regeerakkoord zijn wij op de bres gesprongen voor een nieuwe referendumwet en we zijn blij dat D66 ons daar nu in volgt”. Ondanks het stemadvies moeten de leden van D66 nog wel instemmen met de motie. Pas dan wordt de Tweede Kamerfractie formeel opgeroepen met een nieuwe wet aan de slag te gaan. Behalve de motie over het referendum verdedigen de Jonge Democraten oproepen over het Sleepwetreferendum, een minister van Klimaatzaken en de hoogte van het collegegeld.