Er staat deze week veel op het spel voor de toekomst van werkenden en jongeren. In de Tweede Kamer wordt namelijk het voorstel van 50PLUS behandeld om de rekenrente te verhogen. Dat zou betekenen dat gepensioneerden nu meer geld krijgen, ten koste van werkenden en jongeren, die meer risico gaan lopen op een lager pensioen.

Gelukkig was er de afgelopen tijd bij lange na geen meerderheid in de Tweede Kamer voor deze onzalige plannen. Alleen de PVV, SP en 50PLUS verkiezen de extra zakcenten voor pensionado’s boven de toekomst van werkenden en jongeren. Helaas krijgt het voorstel van 50PLUS sinds kort opeens bijval van GroenLinks. Onbegrijpelijk.

 

Hoe zit het nou precies met ons pensioenstelsel? De huidige pensioenpotten zijn grote potten waarin het geld van verschillende generaties samengevoegd beheerd wordt. Dat zorgt voor veel onvrede. Ouderen krijgen minder dan ze is beloofd en zijn daar terecht boos over. Tegelijkertijd zijn steeds meer werkenden en jongeren bang dat nu te veel geld wordt uitgekeerd, en zij daarvoor later de rekening krijgen gepresenteerd. Ook dit is een terechte zorg. Om te bepalen hoeveel geld er kan worden uitgekeerd, zonder dat het ten koste gaat van de pensioenen van toekomstige generaties, maken pensioenfondsen gebruik van een rekenrente die wordt vastgesteld door de overheid en De Nederlandsche Bank. Deze rekenrente is afgeleid van de marktrente. Dat is een voorzichtige maatstaf, die past bij de zekerheid die we in het huidige pensioenstelsel hebben afgesproken. Logisch, want de financiële toekomst van miljoenen mensen hangt ervan af.

50PLUS wil deze rente nu kunstmatig verhogen. Dat is niet verwonderlijk, want deze partij dient enkel de belangen van ouderen. GroenLinks heeft zich hier in het verleden samen met PvdA en D66 tegen verzet. Klaver zei bijvoorbeeld: “het rekenen met verwachte rendementen zorgt er sowieso voor dat mijn generatie wordt benadeeld.” In een motie die hij indiende constateerde hij dat “hierdoor ten onrechte indexering van pensioenen kan plaatsvinden, waardoor later niet meer kan worden voldaan aan de pensioenverplichtingen voor de jongeren.” In de motie verzocht hij de regering om gebruik te maken van de marktrente, en niet van het verwachte rendement. Verstandig, aangezien historische rendementen geen garantie bieden voor de toekomst. Hoge rendementen zijn een beloning voor hoge risico’s. Echter, omdat de rente laag is en pensioenfondsen vergrijzen kunnen ze minder risico’s nemen, wat zal leiden tot een lager rendement. Als je je nu al rijk rekent met een hoge rekenrente, dan verkoop je de huid voor de beer geschoten is.

Het schetste dan ook onze verbazing dat uitgerekend GroenLinks het kabinet vorige week via Kamervragen vroeg te overwegen om de rekenrente toch te verhogen. Ook bij de eerdere behandeling van het voorstel van 50PLUS in januari liet GroenLinks al doorschemeren de rekenrente te willen verhogen. Martin van Rooijen (50PLUS) reageerde natuurlijk opgetogen: “steun voor ons standpunt neemt toe”.

 

Wij als Jonge Democraten zijn bezorgd over deze koerswijziging van GroenLinks. Niet alleen omdat een meerderheid voor het plan van 50PLUS in zicht komt, maar vooral omdat GroenLinks altijd een belangrijke bondgenoot is geweest in de discussies over pensioenhervormingen. GroenLinks maakte net als wij een evenwichtige afweging tussen  de belangen van gepensioneerden, werkenden en jongeren. Werkenden en jongeren dreigen nu de dupe te worden. Hopelijk luistert GroenLinks nog steeds meer naar de analyses van wetenschappers, het CPB en De Nederlandse Bank, dan naar de pensioensprookjes van Henk Krol. Beste Jesse, denk alsjeblieft aan de belangen van álle Nederlanders. Één Henk Krol in de Tweede Kamer is meer dan voldoende.

 

Door Kevin Brongers en Dennis van Driel