De JD heeft zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. De Statiegeldalliantie verenigt een groep bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten en provincies die zich hard maken voor de invoering van statiegeld op kleine plastic flessen en blikjes in Nederland en Vlaanderen. Als JD steunen wij dit initiatief volledig.
Statiegeld op blikjes en alle soorten plastic flessen is een eerste stap richting een meer circulaire economie. Het draagt dus bij aan het duurzaam gebruik van grondstoffen. Ook is het een effectieve maatregel om zwerfvuil terug te dringen. Zo zorgen we er met zijn allen voor dat de plastic soep niet nog groter wordt. Daarom moeten we de krachten bundelen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden.