Met veel verdriet heeft ons het nieuws bereikt dat Mark Mulder is overleden. Mark was een betrokken jongere en Jonge Democraat, die zich recent nog inzette om de energietoeslag voor studenten beschikbaar te maken. Mark was sinds 2014 lid van de JD en zette zich op verschillende manieren in voor de vereniging. Zo was hij in 2017 secretaris in de afdeling Arnhem-Nijmegen en was hij het afgelopen jaar lid van de Kascontrolecommissie van die afdeling.

We condoleren de nabestaanden en wensen iedereen die hem gekend heeft veel sterkte. Als je behoefte hebt aan een gesprek naar aanleiding van dit bericht, ben je altijd welkom om met het landelijk bestuur en/of een vertrouwenspersoon te praten.

Landelijk bestuur en bestuur Arnhem-Nijmegen

Foto door Timo Vijn via Unsplash