Zoals iedereen zijn wij geschrokken van de berichtgeving in de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag binnen D66. Wij zijn met name verontwaardigd over de manier waarop er door het bestuur van D66 lijkt te zijn omgegaan met de vertrouwelijke bijlage waaruit blijkt dat Frans van Drimmelen grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond.

De Jonge Democraten zijn als vereniging onafhankelijk van D66 en wij hechten veel waarde aan die onafhankelijkheid. Wij waren dan ook niet betrokken bij het rapport van BING en de afhandeling daarvan. Omdat wij een onafhankelijke vereniging zijn is het niet aan ons om naar aanleiding van dit rapport vervolgstappen te nemen, dat is aan het bestuur van D66. Wij voelen echter wel de verantwoordelijkheid om op te komen voor sociale veiligheid en ons uit te spreken tegen grensoverschrijdend gedrag waar dit voorkomt. Deze verantwoordelijkheid voelen wij in dit geval des te meer vanwege de nauwe samenwerking tussen onze vereniging en D66. Vanwege ons grote aantal gemeenschappelijke leden is het ook in het belang van onze vereniging dat de sociale veiligheid binnen D66 in de toekomst gegarandeerd kan worden. Om die reden kijken wij uit naar de verklaring die het bestuur van D66 komende vrijdag zal geven. Er zijn veel vragen die beantwoord moeten worden. Er wordt nu namelijk de indruk gewekt dat het bestuur van D66 haar regels over sociale veiligheid niet heeft willen handhaven wanneer het een prominent partijlid betrof. Dat heeft het vertrouwen van veel leden ernstige schade toegebracht.

Ten eerste is het van groot belang dat er duidelijkheid komt over wie kennis had van de vertrouwelijke bijlage van het BING-rapport en wanneer zij die kennis hadden. De vraag die daaruit volgt is waarom er niet adequaat naar die kennis is gehandeld. De berichtgeving van de Volkskrant toont aan dat er wel degelijk sprake was van grensoverschrijdend gedrag door Frans van Drimmelen. Wij willen daarom in de verklaring van D66 duidelijk horen wat de overwegingen waren om hem niet te royeren als partijlid. Er wordt in de Volkskrant specifiek gesproken over chantage, intimidatie en stalking. Zijn dit geen gronden voor royement?

De beslissing om Frans van Drimmelen te royeren had het bestuur van D66 volgens ons kunnen nemen zonder daarbij de vertrouwelijke bijdrage te publiceren. Wij willen echter wel duidelijkheid over de redenen om deze bijlage vertrouwelijk te houden. De overweging om documenten met gevoelige informatie over individuen niet te publiceren kan begrijpelijk zijn, maar het bestuur van D66 moet deze overweging wel goed onderbouwen. Wij willen dus in de verklaring van vrijdag horen waarom deze keuze is gemaakt.

Wij verwachten van het bestuur van D66 dat zij in hun verklaring duidelijk aangeven wat de vervolgstappen zullen zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor de gang van zaken en het vertrouwen te herstellen. Daarbij is het van groot belang dat het bestuur zorgvuldig en rechtvaardig omgaat met de slachtoffers en klokkenluiders in deze zaak. Wij willen duidelijk horen hoe het bestuur ervoor gaat zorgen dat deze mensen weer met een veilig gevoel binnen D66 actief kunnen zijn.

Tot slot willen wij concrete plannen horen om van D66 een veilige vereniging voor iedereen te maken. Uit de berichtgeving van de Volkskrant blijkt namelijk dat daarin tekort is geschoten en dat is zeer kwalijk. De veiligheid van onze leden is voor het bestuur van de Jonge Democraten een absolute prioriteit en wij zullen er dus ook scherp op toezien dat die veiligheid ook bij D66 wordt gegarandeerd.