Politieke jongerenorganisaties DWARS (GroenLinks), Jonge Socialisten (PvdA) en Jonge Democraten (D66) roepen hun moederpartijen op om na de Tweede Kamerverkiezingen in de formatie harde eisen te stellen en schouder aan schouder te staan op het gebied van onderwijs, wonen, werken en klimaat. Volgens hen zijn deze onderwerpen door het huidige kabinet onderbelicht gebleven, waarvan jongeren de dupe zijn.

De jongeren zijn er al over uit welke eisen de moederpartijen in ieder geval niet mogen loslaten in de formatieonderhandelingen. De komende kabinetsperiode is cruciaal voor het oplossen van de klimaatcrisis en het nalaten van een leefbare planeet. In het regeerakkoord moet volgens hen dan ook een minimale CO2-reductie van 60% in 2030 worden opgenomen. Hierbij is het belangrijk dat de rekening niet terechtkomt bij de toekomstige generaties. Sabine Scharwachter, voorzitter van DWARS: “We moeten nu vol inzetten op de transitie naar een duurzame samenleving. De vele miljarden die nu nog in de fossiele industrie worden gestoken moeten gebruikt worden voor de nodige investeringen.”

Ook willen zij dat het onderwijs toegankelijker wordt middels een eerlijk studiefinancieringsstelsel, inclusief een nieuwe studiebeurs. Daar hoort compensatie voor de leenstelselgeneratie bij. Léonie Janssen,voorzitter van de Jonge Democraten: “De leenstelselgeneratie moet worden gecompenseerd en ook moeten de structurele investeringen in het hoger onderwijs doorgezet worden. Onderwijs vormt namelijk de wereld van morgen en verdient dus de broodnodige investeringen van het nieuwe kabinet.”

Daarnaast moet het volgende kabinet de problemen op de woningmarkt aanpakken. De organisaties vinden dat in ieder geval de verhuurdersheffing worden afgeschaft. Zo moet het tekort aan sociale huurwoningen worden tegengegaan. Er moeten verder minstens een miljoen huizen bij worden gebouwd, waarvan een groot deel voor jongeren en starters betaalbaar is. Aanvullend moeten er maatregelen getroffen worden om wonen betaalbaar te houden.

Tenslotte moet er volgens de politieke jongerenorganisaties een beter perspectief komen voor jongeren op de arbeidsmarkt. Het minimumloon moet omhoog en een vast contract moet weer de norm worden. Andrej van Hout (voorzitter Jonge Socialisten): “Mensen zijn geen robots die je van baan naar baan kan gooien. Mensen hebben behoefte en recht op meer zekerheid.”