In Griekenland, Aruba en Curaçao voltrekken zich dramatische taferelen in de vluchtelingenkampen. De voorzieningen zijn beperkt waardoor de ‘social distancing’ nauwelijks in stand kan worden gehouden en het opvolgen van hygiënische adviezen onmogelijk is. De Jonge Democraten maken zich hard voor het in Nederland opnemen van vluchtelingen uit deze crisisgebieden en het bieden van aanvullende noodhulp.

Griekenland

In Griekenland zijn de vluchtelingenkampen overvol, naar schatting zijn er 42.000 vluchtelingen in kampen die waren ingesteld op de opvang van 6000 mensen. Tussen de open riolering en het vuilnis staan mensen soms uren in de rij voor een maaltijd. Zeven maanden geleden stuurde Griekenland al een noodkreet naar de EU om 2.500 kinderen over te nemen. Met de komst van het Coronavirus is de situatie in de vluchtelingenkampen alleen maar verergerd. Door gebrek aan medische en hygiëne voorzieningen is het een kwestie van tijd voordat COVID-19 ook in de kampen massaal zal uitbreken.

Tot nu toe hebben elf Europese landen toegezegd om een deel van de kinderen te evacueren. Het Nederlandse kabinet liet op 23 april weten enkele tientallen kinderen op het Griekse vasteland te laten opvangen. Het opnemen van kinderen in Nederland wordt vooralsnog geweigerd.

Aruba en Curaçao 

Op Aruba en Curaçao verblijven naar schatting 15.000 tot 25.000 Venezolanen die de

burgeroorlog in hun land zijn ontvlucht. Voor beide eilanden zijn dit grote aantallen ten opzichte van de lokale bevolking die respectievelijk 115.000 en 169.000 telt. Er is geen fatsoenlijke opvang voor de Venezolaanse vluchtelingen en ze zijn een kwetsbare groep voor uitbuiting. Nu het Coronavirus zich ook op de eilanden verspreid verslechterd de situatie voor zowel de lokale bevolking als voor de ontheemde Venezolanen alleen maar meer. De economie van de eilanden stort ineen met het wegvallen van toerisme en de beschikbare medische zorg dreigt tekort te schieten.

De Nederlandse overheid heeft een lening verstrekt aan Aruba en Curaçao en het Karel Doorman schip is onderweg om medische hulp te verstrekken. Toch ontbreekt de noodsteun om voedsel en medicijnen pakketten te verstrekken aan de meest kwetsbare inwoners, waaronder veel Venezolaanse vluchtelingen.

Wat doen wij?

De Jonge Democraten proberen op politiek vlak aandacht te vragen voor de schrijnende situatie. Eind maart namen we deel aan een ronde tafel van Kuno, Stichting vluchteling en Cordaid en steunde hun oproep aan premier Rutte om kinderen uit Griekenland op te nemen en zich in te zetten voor humanitaire hulpverlening in Griekse vluchtelingenkampen en voor Venezolaanse vluchtelingen. JD-voorzitter Annabel Broer onderstreept het punt tijdens de D66 fractievergaderingen en op 23 april was de JD mede-ondertekenaar van de breed gedragen oproep in de NRC om solidair te zijn met Griekenland en een deel van de meest kwetsbare kinderen uit vluchtelingenkampen op te nemen.