Na meer dan een jaar bestuurslid te zijn geweest heeft ons bestuurslid pers & politiek Eva Scheffer helaas besloten af te treden. Het is moeilijk om uit te drukken hoeveel we Eva in het bestuur gaan missen en graag zouden we haar willen bedanken voor de inzet die zij getoond heeft voor onze mooie afdeling, eerst als algemeen secretaris en daarna als bestuurslid pers & politiek. Als bestuurslid was Eva verantwoordelijk voor de doorstart van de politieke commissie en heeft zij de zware taak op zich genomen om alle oude afdelingsbestanden netjes te archiveren. Ook heeft Eva zich ingezet voor de mogelijkheid dat studenten langs mogen komen bij de voedselbank, wat heeft geleid tot raadsvragen en actie in de gemeente Eindhoven. Om al deze redenen bedanken wij Eva hartelijk en wensen we haar veel succes in de toekomst!

Eva zal in haar functie als voorzitter van de Politieke Commissie opgevolgd worden door Sem de Bont. Voor de functie bestuurslid pers & politiek zijn we nog op zoek naar iemand die Eva’s taken over kan nemen.