Over het belang van Paarse Vrijdag anno 2023

Vrij zijn betekent zichtbaar jezelf kunnen zijn, waar en wanneer dan ook. Deze vrijheid staat echter wereldwijd onder druk. Afgelopen jaar zijn in Rusland diverse wetten aangenomen die het leven van LHBTI-personen onmogelijk maken. In de Verenigde Staten werden in een aantal staten lessen over seksuele- en genderdiversiteit verboden. In Italië worden de namen van niet-biologische lesbische moeders van de geboorteaktes van hun kinderen gehaald.

Nederland is een land dat sinds begin van deze eeuw voorop heeft gelopen op het gebied van LHTBI-emancipatie. Zo was Nederland  het eerste land ter wereld waar het homohuwelijk werd ingevoerd. De afgelopen jaren zijn we echter gedaald op de Europese lijst voor LHBTI-rechten. Vooral de emancipatie van transgender- en intersekse personen loopt achter. Als Jonge Democraten maken we ons zorgen over deze ontwikkeling. We zien ook in Nederland hoe conservatieve krachten de kop op steken en vooruitgang op het gebied van LHTBI-emancipatie vertragen of zelfs proberen tegen te houden. Zo werd dit jaar bijvoorbeeld de behandeling van de transgenderwet weer uitgesteld nadat het debat over die wet werd vertroebeld door desinformatie. Deze tendensen leiden ertoe dat ook in Nederland de vrijheid om zichtbaar jezelf te kunnen zijn onder druk komt te staan.  

Ook voor een grote groep LHBTI-jongeren in Nederland geldt helaas dat ze op hun eigen school niet zichtbaar zichzelf kunnen zijn. Zij voelen zich op school niet veilig om openlijk te houden van wie ze willen houden of te zijn wie ze willen zijn. Op sommige scholen worden leerlingen zelfs verplicht een verklaring te ondertekenen waarin ze zich niet als LHBTI’er identificeren. Dit soort situaties onderstreept de noodzaak om op te komen voor de positie en emancipatie van LHTBI-jongeren. Vandaag, op Paarse Vrijdag, staan we daar bij stil en laten we door paars te dragen zien dat we solidair zijn leerlingen en studenten die op school niet openlijk zichzelf durven te zijn.

De Jonge Democraten streven naar een Nederland waarin alle LHBTI-jongeren overal, dus ook op school, zichtbaar zichzelf kunnen zijn. Daarom willen we dat elke school in Nederland een Gender and Sexuality Alliance krijgt. Zo’n GSA zet zich in voor de positie en emancipatie van LHBTI-leerlingen. Elke school, elke leerling verdient dus een GSA! Dit vergt wel politieke daadkracht. Zo zal waarschijnlijk artikel 23 van de Grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs is verankerd, moeten worden gemoderniseerd. Alleen dan zal het mogelijk zijn om daadwerkelijk stappen te zetten als het gaat om verbetering van de positie en emancipatie van LHBTI-jongeren op scholen.

Als jonge Democraten zullen we ons komende periode hiervoor blijven inzetten. Het oprichten van Gender and Sexuality Alliance op scholen is niet alleen een belangrijke stap om een veilige en inclusieve omgeving te creëren, maar het is ook een krachtig signaal dat we samen kunnen bouwen aan een toekomst waarin diversiteit wordt gevierd en waar alle LHBTI-jongeren zichtbaar zichzelf kunnen zijn.