#

VJD

VJD


De jeugd heeft de toekomst, dus hou ze te vriend!
De vereniging "Vrienden van de Jonge Democraten" heeft tot doel de inkomsten van de Jonge Democraten te ondersteunen. De vereniging is in 2006 ontstaan uit een fusie tussen de JD Donateurs en de JD reünistenvereniging. Bent u oud-lid, of draagt u de Jonge Democraten gewoon een warm hart toe, dan kunt u vriend worden van de Jonge Democraten. Door vriend te worden van de Jonge Democraten kunt u er voor zorgen dat jongeren blijvend op een gedegen wijze politieke ervaring opdoen binnen de JD en met eigen ideeën blijven komen.

Politiek bewustzijn begint immers bij de jongeren. In die fase van hun leven moeten zij ervaren wat democratie betekent en welke maatschappelijke rechten en plichten er zijn. Velen zullen de kennis en scholing die ze bij de Jonge Democraten opdoen, meenemen en toepassen binnen D66. De JD'ers van nu zijn de D66'ers van morgen. Daarom doen wij een beroep op u zodat ook de JD'ers van morgen het beste uit zichzelf kunnen halen.

De Vrienden van de Jonge Democraten bouwen aan een fonds voor de Jonge Democraten. Een deel van de gelden komt direct ten goede aan de JD, de rest komt in een fonds waaruit de JD speciale projecten kan financieren. Denk hierbij aan lustrumprojecten, campagnes, of andere incidentele grote uitgaven zoals bijvoorbeeld een nieuwe website.

Als vriend van de Jonge Democraten ontvangt u het Jonge Democraten magazine DEMO, zodat u op de hoogte blijft van wat er zich binnen de vereniging afspeelt. Ook organiseert de VJD met enige regelmaat diners of andere activiteiten voor haar leden. Eens per jaar is er een ledenvergadering, tegelijk met het voorjaarscongres van de Jonge Democraten. Hierbij wordt ook de Jan Willem Bertens trofee uitgereikt aan een Jonge Democraat die zich uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de Jonge Democraten.

Wilt u ook de JD ondersteunen, nu en in de toekomst?
Dat kan door 'Vriend van de Jonge Democraten' te worden. Dit kan al vanaf 30 euro per jaar.
Meld u dan HIER aan

U kunt ook een eenmalige donatie doen op rekeningnummer: NL05 INGB 0000 4154 78 t.n.v. Vrienden van de JD te Utrecht.

Naam: Vereniging Vrienden van de Jonge Democraten
RSIN-nummer: 8047.72.733
E-mailadres: vrienden@jongedemocraten.nl
Doelstelling van de vereniging:
1. De vereniging heeft ten doel het financieel ondersteunen van de vereniging Jonge Democraten, alsmede het bevorderen van het contact van de leden onderling en met de vereniging, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door financiële fondsvorming, het verzenden van nieuwsbrieven en het organiseren van bijeenkomsten.

Relevante documenten
beleidsplan 2015-2016.
Jaarrekening 2014 + Jaarrekening 2015 + Jaarrekening 2016 & Begroting 2017

Bestuurssamenstelling:

- Voorzitter: Boris van der Ham
- Vice-voorzitter: Marit van Piggelen
- Secretaris: Vincent Luijnenburg
- Penningmeester: Robert Landheer
- Algemeen bestuurslid: Jitske Steiginga
- Algemeen bestuurslid: Steve Bertens
- Algemeen bestuurslid: Peet Wijnen

Dikgedrukt is dagelijks bestuur

Beloningsbeleid
De vereniging Vrienden van de Jonge Democraten draait uitsluitend op vrijwilligers. Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen anders dan de regulier geldende onkostenvergoeding.

Actuele activiteiten
De VJD reikt tijdens het zomercongres van de Jonge Democraten de Jan Willem Bertenstrofee uit. 
In Juni is een ALV van de VJD zelf. 
Verder wordt er jaarlijks een oudbesturendag georganiseerd met de Jonge Democraten.
Begin 2018 was er een VJD-borrel en in de zomer zal er weer een borrel zijn. 
Verder wordt een Tweede Kamerdiner georganiseerd.

Contact
Indien u vragen heeft of meer informatie over de Vrienden van de Jonge Democraten wilt, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Hieronder vindt u de contactgegevens van de VJD.

Vereniging Vrienden van de Jonge Democraten
Lange Voorhout 86-S02
2514 EJ Den Haag

F: 070 444 33 76
E: vrienden@jongedemocraten.nl