De jeugd heeft de toekomst, dus houd ze te vriend!


De vereniging “Vrienden van de Jonge Democraten” heeft tot doel de inkomsten van de Jonge Democraten te ondersteunen. De vereniging is in 2006 ontstaan uit een fusie tussen de JD Donateurs en de JD reünistenvereniging. Bent u oud-lid, of draagt u de Jonge Democraten gewoon een warm hart toe, dan kunt u vriend worden van de Jonge Democraten. Door vriend te worden van de Jonge Democraten kunt u er voor zorgen dat jongeren blijvend op een gedegen wijze politieke ervaring opdoen binnen de JD en met eigen ideeën blijven komen.

Politiek bewustzijn begint immers bij de jongeren. In die fase van hun leven moeten zij ervaren wat democratie betekent en welke maatschappelijke rechten en plichten er zijn. Velen zullen de kennis en scholing die ze bij de Jonge Democraten opdoen, meenemen en toepassen binnen D66. De JD’ers van nu zijn de D66’ers van morgen. Daarom doen wij een beroep op u zodat ook de JD’ers van morgen het beste uit zichzelf kunnen halen.

De Vrienden van de Jonge Democraten bouwen en beheren een fonds voor de Jonge Democraten. Een deel van de gelden komt direct ten goede aan de JD, de rest komt in een fonds waaruit de JD speciale projecten kan financieren. Denk hierbij aan lustrumprojecten, campagnes, of andere incidentele grote uitgaven zoals bijvoorbeeld een nieuwe website.

Als vriend van de Jonge Democraten ontvangt u de nieuwsbrief van de VJD zodat u op de hoogte blijft van wat er zich binnen de vereniging afspeelt. Ook organiseert de VJD met enige regelmaat borrels of andere activiteiten voor haar leden. Eens per jaar is er een ledenvergadering, tegelijk met het voorjaarscongres van de Jonge Democraten. Hierbij wordt ook de Jan Willem Bertens trofee uitgereikt aan een Jonge Democraat die zich uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de Jonge Democraten.

Wilt u ook de JD ondersteunen, nu en in de toekomst?
Dat kan door ‘Vriend van de Jonge Democraten’ te worden. Dit kan al vanaf 30 euro per jaar.
Meld u dan hier aan. 
U kunt ook een eenmalige donatie doen op rekeningnummer: NL82 RABO 0315 5651 87 t.n.v. Vrienden van de Jonge Democraten.

De naam van de instelling

Vereniging Vrienden van de Jonge Democraten

Fiscaal nummer/RSIN: 804772733

Doelstelling van de vereniging

1. De vereniging heeft ten doel het financieel ondersteunen van de vereniging Jonge Democraten, alsmede het bevorderen van het contact van de leden onderling en met de vereniging, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door financiële fondsvorming, het verzenden van nieuwsbrieven en het organiseren van bijeenkomsten.

Bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter: Boris van der Ham
  • Vice-voorzitter: Elene Walgenbach
  • Secretaris: Michiel Lemmers
  • Penningmeester: Remco Vonk
  • Algemeen bestuurslid: Dennis van Driel
  • Algemeen bestuurslid: Steve Bertens
  • Algemeen bestuurslid: Teeuwes Middelbrink

Relevante documenten

Bestuursverantwoording 2019

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 en 2021

Beleidsplan 2020

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Activiteitenverslag 2020-2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Beleidsplan 2022-2023

Jaarrekening 2022

Begroting 2024

Beloningsbeleid

De vereniging Vrienden van de Jonge Democraten draait uitsluitend op vrijwilligers. Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen anders dan de regulier geldende onkostenvergoeding.

Activiteiten


De VJD reikt tijdens het zomercongres van de Jonge Democraten de Jan Willem Bertenstrofee uit.
In Juni is een ALV van de VJD zelf.
Verder wordt er jaarlijks een oudbesturendag georganiseerd met de Jonge Democraten en zijn er borrels voor de leden van de VJD.

Contact

Indien u vragen heeft of meer informatie over de Vrienden van de Jonge Democraten wilt, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Hieronder vindt u de contactgegevens van de VJD.

Vereniging Vrienden van de Jonge Democraten
Lange Houtstraat 11
2511 CV Den Haag
E: vrienden@jongedemocraten.nl