De Jonge Democraten zijn op zoek naar een nieuwe Functionaris gegevensbescherming. De Functionaris gegevensbescherming vervult een belangrijke rol binnen onze vereniging en bewaakt samen met het bestuur de privacy van onze leden. De Functionaris gegevensbescherming werkt onafhankelijk en houdt enige afstand van het bestuur.

De Functionaris gegevensbescherming:

 • houdt intern toezicht op de naleving van wetgeving op het gebied van privacy- en gegevensbescherming binnen de Jonge Democraten;
 • voorziet het bestuur (on)gevraagd van onafhankelijk advies omtrent omgang met persoonsgegevens;
 • adviseert het bestuur bij het opstellen en uitvoeren van een privacybeleid;
 • adviseert het bestuur bij het afhandelen van (potentiële) datalekken;
 • adviseert het bestuur bij het afhandelen van verzoeken van betrokkenen, zoals het recht van inzage;
 • adviseert het bestuur bij het opstellen van geheimhoudingsverklaringen;
 • draagt bij aan het vergroten van het privacybewustzijn binnen de JD;
 • legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering;
 • is bereikbaar voor advies en ondersteuning aan de leden.

Competentieprofiel:

 • affiniteit met privacyvraagstukken;
 • kennis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het portretrecht;
 • een pragmatische aanpak.

Verwachte tijdsinvestering: 1 uur per week

Heb je interesse in deze functie? Solliciteren kan door uiterlijk 15 december om 23:59 een motivatiebrief van max. 400 woorden en je CV te mailen naar secretaris@jongedemocraten.nl