Heb je affiniteit met financiën, ben je integer en kan je het overzicht goed bewaren? Word
dan de enige echte meester (m/v) van onze penningen!

Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering op 21 februari 2022 zijn de verkiezingen, waarna je (indien verkozen) direct als bestuurslid kan starten. Let op: de termijn voor deze bestuursfunctie bedraagt slechts een half jaar in plaats van het gebruikelijke jaar.

Functieprofiel
Als Penningmeester draag je de verantwoordelijkheid over het afdelingsbudget. Je evalueert
het maken van kosten voor activiteiten en acties, houdt rekening met subsidiepotten en
fondsenwerving, bent hoofdverantwoordelijk voor de afdelingsinventaris en houdt hiervoor
de administratie bij. Je stelt de begroting en de jaarrekening op. De boekhouding wordt een
paar keer per jaar gecontroleerd door de Kascontrolecommissie (KasCo), en via de
jaarbegroting en jaarrekening wordt de financiële situatie voorgelegd aan de Algemene
Afdelingsvergaderingen (AAV’s). Binnen de functie heeft de Penningmeester ruimte om taken
ernaast op te pakken, zoals het begeleiden van commissies, afhankelijk van jouw interesse.

Tijdsindicatie: 13 uur per week. (Hieronder valt je eigen takenpakket plus verplichte activiteiten (zoals aanwezig zijn op een congres of kaderweekend). 

Heb jij interesse in deze functie? Vul dan het onderstaande kandidaatstellingsformulier in en mail het naar secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl. Na je aanmelding zal er een gesprek volgen met de sollicitatiecommissie. Officieel kun je je tot aanvang van de AAV van 21 februari 2022 aanmelden, maar wij raden je aan om minstens twee weken van te voren te solliciteren (dus vóór 7 februari 2022), dan heeft de sollicitatiecommissie voldoende tijd om een gesprek in te plannen. Het hebben van een gesprek met deze commissie is niet alleen ontzettend fijn voor jezelf als voorbereiding op je bestuursjaar, maar ook voor de afdeling.

Bij vragen over de functie of de procedure kun je iemand van het bestuur benaderen of mailen naar Romy via secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl.