De afgelopen maand was er veel in het nieuws over seksueel grensoverschrijdend gedrag en intimidatie. Naar aanleiding hiervan willen we in deze mail de aandacht vestigen op sociale veiligheid binnen onze vereniging. Zo willen we ten eerste nogmaals herhalen dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd binnen onze vereniging. We willen dat de Jonge Democraten een plek is voor iedereen. We verwachten dan ook dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. 

In deze mail informeren we je over waar je als lid naar toe kan wanneer er zich een ongewenste situatie voordoet. Binnen de JD hebben we twee vertrouwenspersonen. Je kunt bij deze vertrouwenspersonen terecht als er zich situaties voordoen, zowel landelijk als binnen je afdeling, waarbij je je onprettig of onveilig voelt en liever niet rechtstreeks met de direct betrokkene(n) in contact treedt. Deze vertrouwenspersonen zijn geheel onafhankelijk en alles wat met hen besproken wordt is vertrouwelijk. Ze werken onafhankelijk van het landelijk bestuur en zal er nooit iets zonder toestemming worden gedeeld. Het contact met de vertrouwenspersonen is vrijblijvend; je kunt ook bij hen terecht met algemene vragen.

In dit filmpje kun je meer informatie vinden over wie de vertrouwenspersonen zijn en wat ze doen. De vertrouwenspersonen zijn voor iedereen bereikbaar, hun contactgegevens vind je op deze pagina.

Het landelijk bestuur zal zich blijven inzetten om de sociale veiligheid binnen de Jonge Democraten te verbeteren. Zo hebben we ons best gedaan om de vertrouwenspersonen zichtbaarder te maken en volgen de afdelingsbestuurders en de andere mensen met een functie binnen de vereniging trainingen op dit thema. We willen dit gesprek doorzetten en komen dan ook met een vervolgsessie in de komende periode voor onder andere de mensen met een functie. Hopelijk kunnen we er zo samen voor zorgen dat de JD een fijne plek is en blijft voor iedereen. 

Samen werken we hierbij aan een veilige en gezellige JD, voor iedereen.

Heb je vragen over de sociale veiligheid binnen de vereniging? Weet dan Silke te vinden op internezaken@jongedemocraten.nl