Titel amendement

Indiener

Advies D66

amendementcode

Ook tijdens tentamens hebben studenten recht op privacy

Léonie Janssen

Ontraden

AMCVP.S075

Laat iedereen studeren, schaf het collegegeld af

Léonie Janssen

Ontraden

AMCVP.A008

Nederlandse preventie-uitgaven onder de loep

Léonie Janssen

Ontraden

AMCVP.C002

Integraal gezondheidsbeleid (HiAP)

Léonie Janssen

Ontraden

AMCVP.S573

Aanpassing van het verkrachtingsdelict

Léonie Janssen

Ontraden

AMCVP.S565

Échte ambitieuze klimaatdoelen

Léonie Janssen

Ontraden

AMCVP.B016

Duurzaamheidsheffing is een vage term

Léonie Janssen

Ontraden

AMCVP.S207

Vasthouden aan je idealen, 90 km/uur achter het stuur

Léonie Janssen

Ontraden

AMCVP.S256

Geen prijsaanbiedingen voor de ongezondste voeding

Léonie Janssen

Ontraden

AMCVP.S596

Preventiedoelstellingen in een preventiewet

Léonie Janssen

Ontraden

AMCVP.S582

Budget ontwikkelingssamenwerking naar 0.8% van het BNI

Abel Hartman

Ontraden

AMCVP.A013

Erkenning van Taiwan

Abel Hartman

Ontraden

AMCVP.S698

Er is meer dan waterstof alleen [2/3]

Annabel Broer

Ontraden

AMCVP.S336

EU, bescherm het atoomakkoord met Iran

Thomas Vissers

ontraden

AMCVP.S696

Een minder magere minimumloonsverhoging

Thomas Vissers

ontraden

AMCVP.S124

Hoe stem je?

Om te kunnen stemmen, moet je eerst inloggen op mijnD66.nl. Je kan inloggen met je lidnummer of emailadres.

Klik vervolgens op ‘stemmen’; het groene vak linksboven. Klik hierna op de groene knop: ‘naar stemmen’.

Je ziet nu alle amendementen opgesomd. Je kan op code, op onderwerp of op naam zoeken.

Klik vervolgens op ‘stemmen op zoekresultaat’ om over al de amendementen van je zoekresultaat te stemmen. Let op! Naast deze knop staat de knop ‘stemadvies volgen’. Dat betekent dat je in plaats van zelf op deze amendementen stemt, je automatisch het stemadvies van D66 overneemt. Druk dus niet per ongeluk verkeerd.

Even makkelijk is het om de gehele lijst van amendementen door te gaan (gebruik control + f ) en per amendement op de groene knop rechts van het amendement: ‘stemmen’ (je moet hier misschien voor uitzoomen) te drukken

Hierna opent een scherm met alle amendementen die je hebt geselecteerd. Je kan linksonder in het venster ‘voor’ of ‘tegen’ aanklikken.

Voìla! Je hebt van je democratisch recht binnen de partij gebruik gemaakt!