Democraten,

We leven in een rumoerige tijd, waarin het politieke landschap aan het veranderen is. Met de recente zege van de PVV en de rechterzijde van het politieke spectrum, zullen er naar alle waarschijnlijkheid dingen gaan veranderen in de maatschappij. Een partij die openlijk ongrondwettelijke standpunten in het partijprogramma heeft staan, die op veel vlakken strijdig zijn met de rechtsstaat, is de grootste geworden. Dat is een klap voor de democratie en een klap voor de rechtsstaat.

Tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat dit democratische verkiezingen zijn, waarin burgers nu eenmaal hebben gekozen. Dat betekent echter niet dat we niet kritisch mogen zijn. Kritisch op systematische uitsluiting van Nederlanders met een migratieachtergrond, systematische uitsluiting van Nederlanders gebaseerd op religie en systematische uitsluiting van een kernwaarde die we lange tijd in dit land hebben gekoesterd: iedereen hoort erbij. Iedereen hoort erbij, ongeacht wie je bent, wat je gelooft, hoe je eruit ziet en waar je vandaan komt.

Democraten, laten we blijven verkondigen dat er altijd plek is voor nuance, er altijd plek is voor verdraagzaamheid en er altijd ruimte is voor elkaars opvattingen. Het eerste artikel van onze Grondwet luidt namelijk niet voor niks dat “Allen die zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk [worden] behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid en op welke grond dan ook, niet [is] toegestaan.”

We zijn namelijk pas echt vrij als iedereen zich veilig en fijn voelt in ons Nederland. Vrij zijn is kiezen voor jouw toekomst. Doe mee en laat het sociaalliberale geluid horen. Het is nu meer nodig dan ooit. Doe mee en sluit je aan bij de Jonge Democraten!