Commissie “Het landelijk bestuur onder de loep II” heeft onderzocht wat voor effect de aanbevelingen uit het rapport “het landelijk bestuur onder de loep” hadden op het functioneren van het bestuur en de vereniging. Hieruit is een nieuw rapport gekomen.

Het volledige rapport is hier te lezen. Voor degene met minder tijd is er ook een managementsamenvatting.

Op het Septembercongres (ALV81) zal het rapport uitgebreider worden besproken.
Er kunnen dan ook eventuele organisatorische moties naar aanleiding van het rapport worden behandeld. Indienen kan via voorstel.jd.nl.

Dit rapport was mogelijk door het harde werk en de inzet van de Commissie. Hartelijk bedankt, Charley, Edwin, Nienke en Thijs!