Trainingen: Framing, debatteren en Retorica

Zoals je onder mijn foto kan zien, ik ben Ruben van den Bulck. Als je een aantal congressen van de JD hebt bijgewoond dan kan je mij kennen als die Ruben uit Brabant. Die afdeling heb ik nu helaas verlaten en ik woon in het mooie Nijmegen. Ik heb twee keer met veel plezier een half jaar in een Brabant bestuur mogen zitten en ik ben al lange tijd actief bij de werkgroep duurzaamheid. De trainingen die ik leuk vind om te geven gaan over de kunst van de retorica, dit zijn trainingen over framing, debatteren en moties schrijven.

Ruben.vandenbulck@jongedemocraten.nl