Trainingen: Bestuur&Organisatie, Retorica, Kennis, inhoud en meningsvorming (KIM)

Sinds 2014 ben ik actief bij de JD. In de loop van de jaren heb ik verschillende functies vervuld. Zo ben ik begonnen in de werkgroep Kunst & Cultuur van de afdeling Groningen. Daarna ben ik penningmeester geweest in de afdelingen Groningen en Amsterdam. Op dit moment ben ik voorzitter van de Amsterdamse afdeling. Daarnaast heb ik buiten de JD ook enkele bestuurlijke functies vervuld.

Graag zou ik mijn kennis en ervaring willen delen met bestuurders, commissies en andere leden. Niet alleen bestuurlijke kwaliteiten horen daar bij, maar ook welbespraaktheid van bestuurders is van essentieel belang. Hoe presenteer je jezelf bijvoorbeeld tijdens de bestuursverantwoording en hoe verdedig je een motie?