Trainingen: Bestuur&Organisatie, Retorica, Kennis, inhoud en meningsvorming (KIM)

Sinds 2014 ben ik actief bij de Jonge Democraten. In de afgelopen jaren heb ik verschillende functies vervuld. Zo heb ik drie jaar afdelingsbestuur gedaan in Groningen en Amsterdam. Ook buiten de JD heb ik verschillende bestuursfuncties gedaan. Nu draag ik mijn kennis over aan een nieuwe generatie afdelingsbesturen als bestuurstrainer en coach.
Daarnaast ben ik geregeld actief als congresvoorzitter en zit ik in de Kascommissie en Raad van Advies van de afdeling Amsterdam.
Debateren en spreken vind ik enorm leuk. Daarom verzorg ik ook trainingen Retorica. Inhoudelijk heb ik veel kennis van het Nederlandse Politieke recht. Ik ben afgestudeerd in Staats- en bestuursrecht, met een specialisatie in de (politieke) grondrechten, met name de vrijheid van meningsuiting. Tegenwoordig werk ik als ambtenaar bij het ministerie van OCW.
Graag breng ik mijn kennis en ervaring over op de nieuwe generatie. Neem dus vooral contact op als je in de afdeling of met je bestuur een training wilt over bovenstaande thema’s.