Beste leden, 

Ik ben Manish Jhinkoe-Rai en dit jaar ben ik bestuurslid politiek en een ad-interim penningmeester. Dit is tevens mijn eerste bestuursjaar binnen de JD, maar ik heb al wel een aantal jaren ervaring in de universitaire medezeggenschap. 

Als bestuurslid Politiek ben ik verantwoordelijk voor de politieke output en meningsvorming van de afdeling. Daarvoor is een gezonde en veilige sfeer voor politieke discussie erg belangrijk. Dit wil ik dan ook graag in teamverband doen middels de Politieke Commissie Rotterdam.

Ik blijf op de hoogte van de politieke actualiteiten van regio-Rijnmond en de D66 fractie door aan te sluiten bij de openbare fractievergaderingen. Dit wissel ik wekelijks af met Luuk. Het doel is om een goede relatie op te bouwen om zo JD-standpunten kenbaar te kunnen maken.

Om deze politieke meningsvorming vorm te geven, wil ik graag leden actief benaderen om deel te nemen aan de Politieke Commissie Rotterdam om zo een steentje bij te dragen aan de de vorming van standpunten inzake lokale politieke thema’s.

Daarnaast wil ik ook een gezellig jaar hebben met leden om hen beter te leren kennen.

Contact: penningmeester.rotterdam@jongedemocraten.nl ; politiek.rotterdam@jongedemocraten.nl