De werkgroep Justitie & Veiligheid houdt zich bezig met allerlei vragen, zoals bijvoorbeeld hoe criminaliteit en extremisme voorkomen kunnen worden en welke rechten een slachtoffer moet hebben in het strafproces. Aan de andere kant kan het ook gaan over het vormgeven van meerouderschap of het omgaan met vluchtelingen als gevolg van oorlog.

Wat de werkgroep Justitie & Veiligheid precies doet wordt door de werkgroepleden zelf bepaald. Denk bijvoorbeeld aan het discussiëren over actualiteiten, het schrijven van opiniestukken of het organiseren van een toffe activiteit. Lijkt het je leuk om mee te denken over hoe onze rechtsstaat vorm gegeven zou moeten worden of heb je een idee waarvan je vindt dat het op de politieke agenda (van de JD) zou moeten komen? Stuur dan vooral een mailtje naar ons en kom een keertje langs!

ph.justitie@jongedemocraten.nl