De Erwin Nypels Stichting is vernoemd naar een van de medeoprichters van D66 en heeft als doel het op financiële of op andere wijze ondersteunen van de vereniging de Jonge Democraten.De activiteiten van de stichting om dit doel te bereiken, bestaan uit:

  1. Het opbouwen en beheren van een reserve
  2. Het opvangen van verliezen in inkomsten
  3. Het dekken van de vaste lasten van de Jonge Democraten in noodgevallen
  4. Het opbouwen van vermogen middels donateurs
  5. Alle overige activiteiten die een bijdrage leveren aan dit doel of een bijdrage kunnen zijn

De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken. Klik hier voor meer informatie.

erwinnypelsstichting@gmail.com